Medische Staf Bestuur waarschuwt directie CMC voor ‘verlies van vertrouwen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Medische Staf Bestuur (MSB) heeft de directie van het Curaçao Medical Center (CMC) met de nodige klem verzocht ‘escalatie van de impasse’ met de vrijgestelde, tot het CMC toegelaten, medisch specialisten te voorkomen.
conflictIn een brief, in handen van het Antilliaans Dagblad, roept het bestuur van de medisch staf op tot een ‘oplossingsgerichte’ aanpak. Namelijk door met de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) om de tafel te zitten ‘met als doel het vertrouwen te herwinnen en begrip voor elkaars standpunten te ontwikkelen en daarmee tot een billijke oplossing te komen’.
De brief is ondertekend door vijf bestuursleden van MSB, onder wie ook die lid zijn van de VMSC. ,,Het MSB - alhoewel geen directe betrokkene in financiële kwesties tussen toegelaten specialisten en het CMC, maar wel verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg - maakt zich desalniettemin ernstig zorgen over de consequenties van dit conflict, indien het onopgelost zal blijven.”
Het gaat dan om de kwaliteit van de zorg, in het geval ervaren specialisten zouden besluiten om hun werk binnen het CMC te minimaliseren doordat zij zich genoodzaakt voelen hun werkzaamheden ‘op andere wijze in te vullen’.
Maar óók om de invloed van dit ongewenste scenario, waarbij deze medici minder of niet meer beschikbaar zouden zijn voor CMC, op de kwaliteit van onderwijs, coaching en sturing van arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen; alsmede de over te dragen kennis door het wegvallen van een aantal prominente opleiders.
De brief, die van een week terug is, wijst verder op het belang om een situatie als de huidige covid-crisis die het CMC momenteel in alle hevigheid treft door ‘eendracht en samenhorigheid het hoofd te bieden’. Zulke crises zullen zich volgens de MSB in de toekomst naar verwachting vaker kunnen voordoen, waarbij gewezen wordt op de gevolgen van klimaatverandering.
Het ontbreken van goodwill als gevolg van het conflict tussen de VMSC en het CMC is dan een slechte zaak. ,,Iedereen is essentieel in deze strijd, zowel in de covid-zorg als extra ondersteuning in de non-covid-zorg, waardoor het van belang is om tot besluitvorming te komen die dit aspect niet uit het oog verliest.”
Als laatste wijst het Medisch Staf Bestuur op het ‘zeer zorgelijke verlies van vertrouwen van een deel van de medische staf in de raad van bestuur’. De RvB is de directie van het CMC die bestaat uit algemeen directeur Gilbert Martina, financieel directeur Karina Lombardi en medisch directeur Ingemar Merkies.
Dit is een zwaar middel dat de MSB in de strijd gooit, ‘wat naar ons idee nadelige gevolgen zal hebben op meerdere niveaus’ die betrekking hebben op ‘zowel de directe zorg, het beleid van zorg en de kwaliteit van zorg’.
Daarom roepen de vijf bestuursleden van de Medisch Staf - Nouaf Ayubi, Farah Felix, Jeff Ellis, Ayala Zahavi en Vito Koeijers - de RvB van het ziekenhuis op om escalatie te voorkomen en een oplossing te vinden. ,,Een oplossing die recht doet aan, en blijk van waardering geeft aan de jarenlange constructieve inspanningen van de overgrote meerderheid van deze groep specialisten, in het belang van de zorg voor onze patiënten.”
Intussen zijn al juridische stappen ondernomen door leden van de VMSC, zoals deze krant al eerder berichtte, namelijk een kort geding dat is aangespannen tegen CMC. Maar zouden sommige, tot het CMC toegelaten specialisten ‘zich aan het beraden zijn’ wat de ‘directe implicaties op de werkvloer zullen zijn’ van de besluiten die het CMC neemt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.