‘MFK staat helemaal achter de wet’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Coalitie en oppositie in de Staten staan achter het concept van de Landsverordening vervroegde vrijwillige uitstroom (VVU).

steunvvuIn het algemeen is het standpunt dat de wet nu zo snel mogelijk moet worden goedgekeurd in een openbare vergadering van het parlement.
Dat neemt niet weg dat gisteren tijdens een centrale commissievergadering over de wet, uit beide hoeken kritische vragen werden gesteld. ,,Wij staan geheel achter deze wet”, zegt Charles Cooper, van oppositiepartij MFK. Cooper wijst erop dat de landsverordening uitvoerig is besproken in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) waarin zowel de vakbonden als werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd. Cooper: ,,De vakbonden hebben binnen dat overleg en met de minister bereikt wat nu op tafel ligt. Wie zijn wij om daar nog vraagtekens bij te plaatsen?”
De landsverordening regelt dat ruim 600 ambtenaren gebruik kunnen maken van het aanbod om vervroegd uit te treden. Deze groep van 60-plussers kan op basis van de VVU met pensioen nog voordat de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar is bereikt. Behalve overheidsmedewerkers die geboren zijn in 1957, 1958, 1959 of 1960, komen ook ambtenaren die na 1960 zijn geboren in aanmerking, maar alleen als zij per 1 januari 2016 meer dan dertig dienstjaren achter de rug hebben.
Uit de Memorie van Toelichting bij de conceptwet blijkt dat de overheid op de begroting van 2021 fondsen heeft gereserveerd om de eenmalige lumpsum uit te kunnen keren. Als alle 608 ambtenaren die het betreft gebruikmaken van de regeling, gaat het om een bedrag van 11,5 miljoen gulden. Dat bedrag is volgend jaar al weer terugverdiend vanwege een besparing op de personeelskosten van 27,6 miljoen gulden.
Toch wil MFK-Statenlid Cooper weten ‘of er geld is om de lumpsum te betalen’. ,,En kom niet aan met Nederland of het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, red.).” Cooper zou ook graag zien dat er een speciale belastingregeling komt voor de ambtenaren die de VVU-uitkering ontvangen, omdat anders ‘de helft van het bedrag teruggaat naar de belastingdienst’.

,,De wet kon nu pas worden opgenomen op de agenda, omdat het parlement steeds niet compleet was voorafgaande aan de verkiezingen”, pareert Stephen Walroud, Statenlid namens regeringspartij PAR, fijntjes een opmerking van Cooper. Volgens Cooper wordt zijn partij er onterecht van beschuldigd de behandeling van de landsverordening te hebben belemmerd. ,,De wet was gewoonweg nog niet aangeboden aan de Staten”, zegt Cooper. Walroud ziet dat anders en benadrukt nog eens dat het dankzij het ingrijpen van de gouverneur en de Rijksministerraad in Nederland is ‘dat niet langer een spelletje kon worden gespeeld met de democratie’.
De behandeling in een openbare vergadering zal gebeuren na 11 mei en dus door de nieuwe Statenleden die op 19 maart zijn gekozen. De zetelverdeling wordt vanaf dan: 9 voor MFK, 4 voor PNP, 4 voor PAR, 2 voor MAN, 1 voor Trabou pa Kòrsou en 1 voor KEM. Nu de grootste partij in het nieuwe parlement het wetsvoorstel steunt, gaat Walroud ervan uit dat de wet van kracht wordt. ,,De huidige regering (PAR en MAN, red.) heeft de basis gelegd voor de VVU. Die is bedoeld om het ambtenarenapparaat efficiënter en minder kostbaar te maken en te zorgen voor een betere output. Walroud verwacht van de komende regering met naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval MFK en PNP, dat die ‘het traject vervolgd en de wet uitvoert’. PAR en MAN vragen duidelijkheid om te voorkomen dat zich herhaalt wat in het verleden is gebeurd. Dan gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die met pensioen gaan en vervolgens weer binnenkomen als consultant of via een functie bij de overheid. MAN-Statenlid Eugene Cleopa vindt dat niet altijd een slechte zaak. ,,Als het gaat om vitale mensen die deskundig zijn en een bijdrage willen leveren, dan juich ik dat toe.” Cleopa wijst erop dat de begroting van de overheid voor 2021 is goedgekeurd in de Staten. ,,Daarin zijn fondsen beschikbaar gesteld om de kosten van de VVU te dekken. Er is dus voldoende geld om die groep uit te betalen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).