Oppassen voor inperking bevoegdheden Staten en regering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) van Curaçao oordeelt dat de juiste procedurele weg is bewandeld om te komen tot de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho). raadMaar, zo wordt ook geoordeeld: ,,Strikt genomen zullen de bevoegdheden van de regering en van de Staten ook in dit gewijzigde voorstel (ten opzichte van de CHE, red.) ingeperkt worden.” Dit blijkt uit het nu pas openbaar geworden oordeel van de RvA van 21 december 2020.
Hoewel er weinig onderhandelingsruimte is geweest met Nederland, zo stelt de RvA zelf vast, blijkt uit het aangepaste voorstel van rijkswet (wat eerst CHE was), maar ook uit de manier waarop de Memorie van Toelichting (MvT) nu is geredigeerd, ‘dat Curaçao enige vorm van inspraak heeft gehad bij de voorbereiding van het voorliggende voorstel van rijkswet’. Daaraan voegt de RvA toe: ,,Het is niet uitgesloten dat in het voorstel van rijkswet niet aan alle wensen van Curaçao tegemoet is gekomen. Mocht dit het geval zijn, is dit inherent aan het proces van onderhandelen en dus niet onbegrijpelijk.”
De RvA vindt het aspect van gelijkwaardigheid erg belangrijk. ,,Niet alleen Nederland, maar ook Curaçao moet bij het voorstel van rijkswet zeggenschap hebben in en over het Coho”, aldus de Raad. Het instituut vindt het belangrijk dat er in de wet niet alleen staat dat er vanuit Nederland overleg wordt gevoerd met de minister van Algemene Zaken (AZ) van Curaçao over de benoeming van de leden van de Coho (om zo draagvlak te hebben), maar dat hier vermeld wordt dat dit tot een compromis moet leiden.
Als het gaat om de uitvoering van het Landspakket oordeelt de RvA dat in tegenstelling tot de CHE nu uitdrukkelijk de medezeggenschap en de medeverantwoordelijkheid van Curaçao geregeld zijn. Maar om de autoriteit van de Staten niet te veel in te perken waar het gaat om de begrotingssteun en de besteding van (Nederlandse) gelden, vindt de Raad het wel belangrijk dat de minister van AZ het gevoelen van de Staten inwint voordat met het Coho afspraken gemaakt worden over de uitvoeringsagenda van het landspakket. Of dit voldoende zal zijn, is dus in sterke mate afhankelijk van hoe frequent de Staten door de regering geïnformeerd worden, zo meent de RvA.
De RvA maakt zich nog wel zorgen over de mogelijkheid die de rijkswet geeft om verscherpt financieel toezicht in te stellen op een deel of alle uitgaven van Curaçao, ook als die uitgaven niet gaan over het Landspakket. In tegenstelling tot de CHE kan de AZ-minister nu wel zijn of haar zienswijze naar voren brengen en veronderstelt de Raad dat, als dit voldoende onderbouwd is door de minister, het verscherpt financieel toezicht beter getoetst kan worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.