Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Movementu Futuro Kòrsou (MFK) en Partido Nashonal di Pueblo (PNP) hebben gisteren - nog geen week na de uitslag van de Statenverkiezingen - een akkoord getekend voor de verdeling van de verschillende ministersposten.

postenmfkEerder werd binnen 48 uur ook een bereidwilligheidsverklaring tussen partijen getekend.
Met het nieuwe akkoord gaan zes ministersposten naar MFK en drie naar PNP. De verdeling is als volgt: minister-president/Algemene Zaken (MFK); Financiën (MFK); Justitie (MFK); Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (MFK); Gezondheid, Milieu en Natuur (MFK); Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (MFK); Economische Ontwikkeling (PNP); Bestuur, Planning en Dienstverlening (PNP); en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (PNP).
Het Statenvoorzitterschap is aan MFK toegewezen en het vicevoorzitterschap aan PNP. MFK benoemt zowel een Gevolmachtigde minister als een waarnemend Gevolmachtigde minister in Den Haag en PNP levert de Gevolmachtigd minister in Washington, in de Verenigde Staten.

‘Werken aan verandering’
Het akkoord was eerder op de dag door MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas vanuit het ziekenhuis, waar hij de komende dagen nog ligt te herstellen van een lelijke val, getekend en tijdens een persconferentie eveneens door MFK-voorzitter Sithree van Heydoorn. Namens PNP tekenden leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia en partijvoorzitter Ramon Chong.
Sithree ‘Cey’ van Heydoorn gaf gisteren aan dat het onderhandelingsproces tussen MFK en PNP gefaseerd verloopt en dat er bewust voor is gekozen de ministersposten al in zo’n vroeg stadium te verdelen. ,,Vaak krijg je dat de onderhandelingen later in het proces vastlopen omdat partijen het niet eens kunnen worden over de verdeling. Wij wilden daar meteen duidelijkheid over scheppen”, aldus Van Heydoorn, die vervolgens aangaf dat in de volgende fase van de gesprekken tussen partijen problemen worden besproken zoals de coronapandemie, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), het landspakket en wetsvoorstellen van MFK. ,,Die moeten allemaal worden behandeld om tot een basis te komen voor het regeerprogramma van het volgende kabinet”, aldus de MFK-voorzitter.
PNP-voorvrouw Larmonie-Cecilia bedankte de gemeenschap voor het vertrouwen dat aan de partij is gegeven met de vier zetels die PNP bij de Statenverkiezingen van 19 maart heeft weten te bemachtigen. ,,Samen met onze partner MFK gaan we nu een traject bewandelen om te werken aan de verandering die Curaçao nodig heeft en waar het recht op heeft.”
En Charles Cooper, die naar verluidt de toekomstige minister van VVRP wordt, is de gemeenschap eveneens dankbaar voor de negen zetels die MFK bij de verkiezingen van 19 maart in de wacht heeft weten te slepen. ,,Daarmee is de bevolking duidelijk geweest in haar mandaat; ze wil verandering. Er worden nu onderhandelingen gevoerd om tot een regering te komen die enorme problemen moet oplossen en moeilijke uitdagingen het hoofd moet bieden. Maar daarvoor hebben we het vertrouwen gekregen van de Curaçaose bevolking; ik weet zeker dat wij het kunnen. We worden een regering van, voor en samen met de bevolking.”
Cooper was ten tijde van het kabinet-MFK/PS/MAN ook al minister van VVRP.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).