Römer: Woensdag pas echt duidelijkheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad had gistermiddag nog geen enkele officiële indicatie dat er mensen een stem hebben uitgebracht op een zwart-witte versie van het stembiljet in plaats van die in kleur. Maar pas woensdag kan daar echt een uitspraak over worden gedaan.
zwartwit,,We hebben de voorzitters van alle stemlokalen gesproken, maar niemand heeft zwart-witte stembiljetten gezien”, zegt Raymond ‘Pacheco’ Römer desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. Römer kon gisteren nog geen details geven over wat er nu precies mis is gegaan. Dat moet na verder onderzoek duidelijk worden. Uit berichten op sociale media blijkt dat er in ieder geval mensen zijn die een vakje rood hebben gekleurd op een zwart-wit stembiljet. Hun stem is dus ongeldig. Römer kon gisteren nog geen bindende uitspraken over de kwestie doen, maar zegt wel dat als het om grote aantallen stembiljetten zou gaan, er aanzienlijk meer ‘ongeldige stemmen’ zouden moeten zijn. Dat is niet het geval. Van de in totaal 84.858 stemmen die vrijdag werden uitgebracht, zijn er 1.052 ongeldig. Römer: ,,Dat is 1,2 procent. Lager dan de 2,2 procent van de stembiljetten die gemiddeld ongeldig zijn.”
Woensdagochtend kunnen mensen ‘die daarvoor een gegronde reden hebben’ protest aantekenen en vragen stellen in verband met het verloop van de verkiezingen. Dat gebeurt in lijn met de wet tijdens een openbare zitting waarin de officiële uitslag van de parlementsverkiezingen bekend wordt gemaakt. Dan wordt dus duidelijk waarom de 1.052 stemmen niet konden worden meegeteld in de verkiezingsuitslag. Dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld meer dan één rondje is ingekleurd, er op het biljet is geschreven of getekend of in geval van een blanco biljet. Maar ook een zwart-wit-versie van het stembiljet zou als ongeldig worden geclassificeerd.
In opdracht van de Electorale Raad zijn er 125.000 stembiljetten in kleur gedrukt. De biljetten worden in de drukkerij gevouwen. ,,Dat gebeurt allemaal onder continue bewaking”, zegt Römer. Vervolgens wordt de hele oplage onder politiebewaking bij de Electorale Raad afgeleverd. Voorafgaande aan de verkiezingsdag sorteren medewerkers van de stembureaus de biljetten in stapels van 250. Elk vijfentwintigste stembiljet wordt opengevouwen en gecontroleerd. ,,Daarbij is geen enkele zwart-wit-versie aangetroffen”, zegt Römer. Na het sluiten van de stembureaus, vrijdagavond 19.00 uur, waren waarnemers aanwezig bij het tellen van de stemmen om te verifiëren of alles volgens de regels verloopt. Onregelmatigheden en bezwaren worden per stembureau vastgelegd in een proces-verbaal.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).