Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad (ER) maakt de balans op van 72 jaar algemeen kiesrecht en 38 verkiezingen op Curaçao. opkomstDe eerste stembusgang was op 17 maart 1949 en op 19 maart 2021 is het de 38e verkiezing. De opkomst is hoog dit jaar. De ER komt uit op een aantal van 85.340 stemmers, een opkomst 73,5 procent. De kiesdeler komt hiermee uit op zo’n 4.000 stemmen per zetel. In 2017 was de opkomst 66 procent. Tussen 1949 en 1977 was de opkomst relatief hoog, boven de 80 procent. Na 1977 neemt de stembusgang telkens af, met een dieptepunt in 1999, toen 57,8 procent van de kiesgerechtigden ging stemmen. Daarna gaat dit cijfer weer langzaam omhoog om vervolgens te stabiliseren op 60 tot 66 procent met een uitschieter van 76,1 procent in 2012. Tussen 1949 en 2017 is de gemiddelde stembusgang 74,6 procent.
De ER gaat dieper in op het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen, omdat hier na de voorverkiezingen nogal wat discussie over was. Een stem wordt ongeldig verklaard als niet duidelijk wordt wat de betreffende kiezer heeft ingevuld. Soms wordt meer dan één rondje rood gekleurd of wordt er op het stembiljet geschreven, een opmerking of de naam van de kiezer. Een blanco stem wordt uitgebracht als er geen enkel rondje is ingekleurd, deze stem is ook ongeldig. Uit het onderzoek van de ER blijkt dat ongeldige stemmen elke verkiezing weer terugkomen, in alle verkiezingsjaren tussen de 0,6 procent (2007) en 4,3 procent (1990).
In de laatste vijf verkiezingen tot en met 2010 was dit percentage tussen de 0,6 en 1,5 procent. In deze periode werd machinaal gestemd en alle ongeldige stemmen waren blanco stemmen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).