Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kinderoorden Brakkeput staat op omvallen omdat door de bezuinigingen het jeugdinternaat niet meer overeind te houden is. Dat wordt bevestigd door de onlangs in september 2020 aangestelde nieuwe directeur Raymond Gericho (67).


kinderoordenBij Kinderoorden Brakkeput worden jongens opgevangen die (door justitie) uit huis zijn geplaatst. ,,Door de bezuinigingen van de overheid kan de stichting het financieel niet meer bolwerken en dreigt te moeten sluiten. In 2018 is de stichting met 15 procent gekort en in 2020 nog eens met 35 procent, dus totaal 50 procent gekort”, aldus Kees Wognum van het televisieprogramma Duné un Chèns die in de bres springt voor het internaat. Samen met Gericho organiseerde hij vorige week een telethon, waar ‘helaas maar 13.000 tot 14.000 gulden is opgehaald’, aldus Gericho. Op dit moment worden er in het internaat 31 jongens opgevangen van tussen de 6 en 15 jaar. ,,Toen ik gevraagd werd directeur te worden, heb ik een voorwaarde gesteld, namelijk dat ik dit werk niet ga doen om de instelling te sluiten, maar om deze juist open te houden. Ik geloof niet in overleven, maar in leven”, aldus de directeur. Na zijn aanstelling werd de nijpende situatie hem duidelijk en besloot hij samen met het bestuur hier iets aan te doen. Ook andere internaten zoals Casa Manita en Huize Sint Jozef zullen mogelijk bij de plannen betrokken worden.
,,Kinderoorden Brakkeput vervult een belangrijke maatschappelijke functie en sluiting zou rampzalig zijn”, aldus Wognum, die meent dat de daar opgenomen jongens een tweede kans verdienen en ‘absoluut niet op straat mogen belanden’.
De telethon werd live uitgezonden door TeleCuraçao en enkele radiostations en gehost door Antoniëta Dap, oprichter van Duné un Chèns. Wognum: ,,De actie was gericht om geld in te zamelen en de politiek wakker te schudden. Alle vijftien politieke partijen waren via televisie en radio opgeroepen om poolshoogte te komen nemen van de penibele financiële situatie. Alleen vier partijen (Vishon, Kumun, PIN en Democraat) zijn langs geweest en hebben ook donaties gedaan, of gaan een fundraising organiseren. Partijen die alsnog langs willen komen zijn van harte welkom.” Om zijn oproep luister bij te zetten stelt hij met klem: ,,Het kan niet zo zijn dat dergelijke maatschappelijke instanties door publieke donaties draaiende moeten worden gehouden. Dit sociale vangnet behoort echt tot de verantwoordelijkheid van de overheid. Met de opbrengst van de donaties kan wat tijd worden gewonnen, maar daarna zal de politiek toch echt de verantwoording moeten nemen. Het zou een groot gemis zijn indien het Kinderoord, na bijna 70 jaar, de poort zou moeten sluiten.”
Storten kan op rekeningnummer MCB 20083109 ten name van Stichting Kinderoorden Brakkeput.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).