Verslag derde kwartaal: -20,4% Curaçao en -29,9% Sint Maarten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uitvoering van de maatregelen in het met Nederland overeengekomen Landspakket is ‘cruciaal’, meent de Centrale Bank-president Richard Doornbosch, om economisch herstel te bespoedigen.
landspakketDe top van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) schrijft dit in verband met de publicatie gisteren van het verslag over het derde kwartaal 2020. In zijn verslag gaat de president altijd ook in op de actualiteit.
Zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het Landspakket eerder een uitgelezen ‘kans’ noemde voor de Caribische landen van het Koninkrijk om er weer bovenop te komen, zo wijst ook de CBCS-president op het belang ervan.
De ontwikkelingen in het derde kwartaal onderstrepen dat zelfs toen de restricties werden versoepeld, de angst voor reizen en mogelijke problemen bij terugkeer, nog altijd het herstel belemmeren van de voornaamste economische pijler van Curaçao en Sint Maarten: het toerisme.
De crisis heeft ook de overheidsfinanciën aanzienlijk verslechterd. Maar, zo waarschuwt Doornbosch: ,,Hoewel maatregelen moeten worden getroffen om in de toekomst houdbare financiën te realiseren, dient het tempo waarin tijdens de crisis gewerkt wordt aan begrotingsevenwicht zo geleidelijk mogelijk te zijn, om de negatieve impact ervan op economisch herstel te minimaliseren.”
De topman spreekt van een ‘ongekende economische en sociale crisis’ als gevolg van de Covid-19-pandemie. Hij wijst op de ‘substantiële liquiditeitssteun van de Nederlandse Staat’ gedurende 2020 om de verliezen aan overheidsinkomsten te compenseren en financiële hulp te bieden aan de groepen in de samenleving die het hardst zijn geraakt. Het Landspakket Curaçao werd in november getekend en Sint Maarten volgde een maand later.
De coronacrisis eiste ook in de maanden juli, augustus en september ‘een zware tol’, schrijft Doornbosch. Het reële bruto binnenlands product (bbp) van Curaçao kromp met naar schatting 20,4 procent, terwijl Sint Maarten een terugval van 29,9 procent bbp registreerde.
De inflatie op Curaçao daalde van 2,8 procent in het derde kwartaal van 2019 tot 2,2 procent in dezelfde periode vorig jaar. Op Sint Maarten was er een lichte stijging en kwam de inflatie uit op 0,6 procent in kwartaal drie van 2020 tegen 0,5 procent een jaar eerder.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.