SFZ: Korting op salarissen zorg zal leiden tot sociale onrust

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Hervormingen in het zorgstelsel zijn nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dezer hervormingen kunnen ook besparingen opleveren.
zorginstellingenEchter, het op voorhand korten van salarissen van medewerkers die al twee decennia lang te kampen hebben met een achteruitgang van reële lonen, in notabene een sector waarvan meer dan gemiddelde inspanningen wordt verwacht, is geen optie.
Dat stelt de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) in een recente brief aan de Raad van Ministers. In het schrijven geeft SFZ aan dat het onlangs kennis heeft genomen van voorstellen van de SVB om te komen tot de beheersing van kosten in de gezondheidszorg. Een van deze voorstellen was om de personeelskosten bij zorginstellingen te verlagen met 12,5 procent middels een neerwaartse verlaging van de budgetten met 7,5 procent.
Hoewel de stichting ervan overtuigd is dat hervormingen in de zorg nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren en dat deze hervormingen ook besparingen kunnen opleveren, zou dit niet ten koste mogen gaan van de medewerkers, aldus SFZ. ,,Temeer daar deze erkenning in Nederland en ook op ons buureiland Bonaire er juist toe geleid heeft dat de overheid aan medewerkers in de zorg een extra beloning heeft toegekend”, aldus de stichting, die er op wijst dat de salarissen bij de instellingen die bij SFZ zijn aangesloten ‘al jarenlang traditioneel laag’ liggen, hetgeen kan worden aangetoond door middel van een vergelijking van deze salarissen met bijvoorbeeld de salarissen bij het CM of vergelijkbare zorginstellingen op Bonaire. ,,De medewerkers in onze sector zijn voornamelijk vrouwen, die veelal aan het hoofd staan van een eenoudergezin. Veel van onze medewerkers kampen als gevolg daarvan al met financiële problemen en zouden een inkrimping van salaris, zoals door de SVB wordt voorgesteld, zeer moeilijk of in het geheel niet kunnen absorberen. Het verwachte resultaat van het doorvoeren van deze korting op de salarissen zal onherroepelijk leiden tot sociale onrust, waarmee de toegankelijkheid van zorg die vanuit de instellingen wordt geboden op zowel de korte als langere termijn wordt bedreigd”, aldus SFZ.
Wie de illusie koestert dat zorginstellingen over voldoende reserves beschikken of via efficiencymaatregelen in staat zijn om een korting van 7,5 procent op hun budget te kunnen opvangen, wordt rechtgezet door SFZ: ,,Wij kunnen u met zekerheid berichten dat dit niet het geval is en dat een dergelijke korting direct voelbaar zal zijn voor de burgers die van onze zorg afhankelijk zijn. Hiermee zou derhalve precies het tegenovergestelde bereikt worden als wat de Curaçaose overheid voor ogen heeft, namelijk het ontzien van de meest kwetsbaren in de samenleving bij het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen in het Curaçaose zorgstelsel”, aldus de stichting.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).