Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zes politieagenten die in januari de toegang tot de gebouwen van het Korps Politie Curaçao (KPC) werd ontzegd en in afwachting van onderzoek naar het overtreden van verschillende procedurele regels werden geschorst, zijn gisteren in de ochtenduren aangehouden.

agentenDat bevestigt de politie. Aanhouding vond plaats bij Bureau Interne Zaken (BIZ) van de politie. Op 13 januari werd de agenten de toegang tot de politiegebouwen ontzegd en werden zij van hun werkzaamheden ontheven. Deze agenten worden ervan verdacht procedures die gelden bij de inbeslagname van substanties en eigendommen, niet te hebben nageleefd; zij zouden privacyregels hebben geschonden en zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal, zo maakte de woordvoerder van het KPC toentertijd tegenover deze krant bekend.
De toegangontzegging was het gevolg van de eerste resultaten van een lopend onderzoek van BIZ, dat was gebaseerd op zowel een strafrechtelijk als een disciplinair traject. Het disciplinaire traject had de toegangontzegging en schorsing als resultaat en het strafrechtelijk traject heeft nu tot de aanhouding van de agenten geleid.

De agenten zijn gisteren na arrestatie voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek in de zaak. Het KPC laat weten ‘door de gevoeligheid van het onderzoek voorlopig geen nadere informatie te kunnen geven over de zaak’.
Het managementteam van het KPC, geleid door Jules Ilario, liet in januari weten de gebeurtenissen die tot de schorsing van de agenten hebben geleid te betreuren, maar aan de andere kant een duidelijk signaal te willen afgeven ‘zowel intern als extern’ dat het korps er alles aan doet om de integriteit van het korps te blijven garanderen.


Girigorie: Aanhouding is duidelijk signaal
Minister Quincy Girigorie van Justitie laat desgevraagd weten ‘mixed feelings’ te hebben over het nieuws van de agenten. ,,Op de eerste plaats vind ik het betreurenswaardig en triest dat een aantal politieagenten - die juist de gemeenschap moeten beschermen tegen strafbare feiten - er nu van wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten en dat zij nu zelfs zijn aangehouden. Aan de andere kant is het belangrijk dat een politieorganisatie de mogelijkheid heeft juist te handelen tegen mogelijke gevallen waarbij de integriteit van het korps wordt aangetast. In dat kader stuurt de aanhouding een duidelijk signaal uit naar de gemeenschap, namelijk dat het korps serieus omgaat met verdenkingen van het overtreden van de wet, zelfs waar het om de eigen leden gaat, die door hun handelen de integriteit van het gehele korps kunnen aantasten.”
De bewindsman laat tot slot weten dat het korps werkt aan het versterken van de interne discipline en integriteit en dat ‘deze zaak bewijst dat justitie serieus is in deze inspanningen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).