AMvRB voor benoeming Capriles als Statenlid

Van onze correspondent
Den Haag - De Rijksministerraad (RMR) heeft gisteren op verzoek van gouverneur Lucille George-Wout ingegrepen in de impasse in de Staten van Curaçao.

rmrStaatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties noemde de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) noodzakelijk, omdat de oppositie met zijn ‘antidemocratische houding’ vergaderen onmogelijk maakt. Hij ging zelfs zo ver om een indirect stemadvies te geven.
Gevolmachtigde minister Anthony Begina zei in een korte verklaring na de RMR dat Curaçao zich schaamt voor deze oplossing, maar dat er geen andere weg mogelijk was om uit de impasse te komen. ,,Op een gegeven moment houdt het op.” Hij zei namens de regering-Rhuggenaath blij te zijn dat de RMR aan het verzoek van de gouverneur gehoor heeft gegeven: ,,We schamen ons, maar we staan er wel achter.”
Gouverneur George-Wout krijgt door de AMvRB de mogelijkheid om Emmilou Capriles (PAR) tot lid van de Staten te benoemen zonder goedkeuring van de geloofsbrieven. Door de boycot van de oppositie ontbrak de afgelopen weken het quorum in de Staten, waardoor haar geloofsbrieven niet konden worden goedgekeurd. Als Capriles als Statenlid zitting kan nemen heeft de PAR/MAN-coalitie weer een meerderheid van elf zetels, zodat het quorum ook zonder de tien oppositielieden wordt gehaald.
Knops haalde hard uit naar de oppositie en riep kiezers op, om op 19 maart bij de Statenverkiezingen goed na te denken of ze willen stemmen op een partij die antidemocratisch is. ,,Ik heb dat woord nog nooit gebruikt in mijn ambtsperiode, maar het gedrag van deze Statenleden is antidemocratisch.”
Als ‘hoeder van de democratie’ moest de RMR wel ingrijpen, zei Knops. ,,Willens en wetens wordt door een deel van het parlement de democratie buitenspel gezet. Dat betekent dat er geen wetgeving kan worden vastgesteld en dat betekent dat geweld wordt aangedaan aan de Staatsregeling van Curaçao en ook aan het Statuut.”
Toen de oppositie vorig jaar op dezelfde manier de benoeming van Shaheen Elhage (ook PAR) tot Statenlid blokkeerde, vond de rechter nog een uitweg, omdat zij de procedurele bezwaren van Statenlid Marilyn Moses (MP) ongegrond vond en haar daarom opdroeg aanwezig te zijn. Maar de rechter achtte zich wegens de scheiding der machten niet bevoegd te oordelen over parlementaire kwesties, zoals een boycot door de oppositie. Nu dreigde de situatie dat de Staten tot 11 mei, wanneer de nieuwgekozen Staten zitting nemen, niet meer bij elkaar kunnen komen.
Voor Knops was dat onaanvaardbaar, ook omdat er nog wetgeving ligt te wachten in verband met de afspraken over het landspakket. ,,Dan kan er ook geen liquiditeitssteun komen, omdat Curaçao dan niet aan de voorwaarden kan voldoen.” Bovendien is er geen garantie dat na 11 mei de nieuwe Staten kunnen aantreden als de oppositie ook de nieuwe benoemingen zou blokkeren.
Een AMvRB op verzoek van de gouverneur en met instemming van de regering is een bijzonderheid. Normaal zouden de regering en de Staten de kans krijgen op zogenoemd redres om de situatie te herstellen. Dat is nu niet het geval. Knops: ,,Als het parlement zelf er niet in slaagt om deze impasse te doorbreken dan moet er ingegrepen worden. Het is onacceptabel dat de democratie tot 11 mei niet zou kunnen functioneren. Dat is in deze tijd van crisis onverantwoord.”
Aan de oppositie deed de staatssecretaris de oproep om eens in de spiegel te kijken. ,,Als u spreekt over democratie, als u het heeft over autonomie, neem dan ook de verantwoordelijkheid. Gedraag je als een volwassen parlementariër die het Statuut respecteert.” Hij noemde het ongelooflijk om ‘een soort veto’ uit te spreken over het democratisch debat. ,,Dat is ongehoord en daarom rest er maar één maatregel en dat is dit. Als we nu wachten tot de verkiezingen dan hebben we bij een volgend geval geen recht van spreken. Dit raakt de kern van de democratie.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).