Ondanks coronacrisis Statenbegroting 2021 hoger dan 2020

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering overweegt de hoogste salarisschaal voor ambtenaren, te weten schaal 18, die sinds 10 oktober 2010 toegepast wordt voor de secretarissen-generaal (SG’s) dit jaar nog te formaliseren.

salarisStatenlidIs dit het geval, dan zal deze hoogste salarisschaal ook gaan gelden voor Statenleden. Dit blijkt uit een onlangs aan de Staten aangeboden ‘Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten’.
Ondanks het feit dat de Raad van Advies (RvA) het afraadt om het salaris van Statenleden te koppelen aan de bezoldiging van ambtenaren, wordt dit advies door de regering in de wind geslagen. De RvA voert aan dat het enkele feit dat de koppeling in het verleden werd gehanteerd, dit onvoldoende rechtvaardiging is om dit beleid voort te zetten. Maar, zo voert de regering in reactie hierop aan: ,,De koppeling van de renumeratie van politieke ambtsdragers aan die voor het publieke apparaat, is een van de methodes die in andere landen wordt gebruikt om te waarborgen dat de geldelijke voorzieningen voor parlementariërs redelijk en passend zijn. Bovendien heeft de regering geen indicatie gekregen om af te wijken van het systeem, dat al sinds 10 oktober 2010 wordt gehanteerd. Het koppelen van de bezoldiging aan de hoogste ambtenarenschaal is een duidelijke en objectieve formule, waardoor het geheel van het systeem van compensatie in alle takken van het openbaar bestuur met elkaar samenhangen en in balans zijn.”
Wordt de verhoging doorgevoerd voor de Statenleden, dan zijn de uitgaven in 2021 aan salariskosten voor Statenleden - ondanks de coronacrisis - hoger dan de begroting van 2020. De regering noemt zelf enkele cijfers. De oorspronkelijke begroting van 2020 voor het salaris van Statenleden bedroeg 4.005.049,32 (ruim vier miljoen) gulden. Zou de korting als gevolg van de afspraken met Nederland voor het hele jaar 2021 worden doorgevoerd dan komt de begroting uit op 3.589.962,90 gulden (een kleine 3,6 miljoen gulden)

Wordt medio 2021 echter de schaalverhoging doorgevoerd, dan komt de begroting uit op 4.122.935,04 gulden (ruim 4,1 miljoen gulden) wat hoger is dan de begroting van 2020 en een stuk hoger dan de begroting 2021 zonder doorvoeren van de salarisverhoging. Geldt de verhoging vervolgens voor het hele jaar 2022, dan komt dit uit op 4.655.907,18 gulden (ruim 4,6 miljoen gulden). De uitleg vanuit de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) is overigens enigszins anders. In een reactie wordt gesteld dat zolang de openbare financiën het niet toelaten schaal 18 niet toegepast kan worden voor Statenleden. In de kortingsmaatregelen die de Statenleden hebben toegepast naar aanleiding van de steun uit Nederland is bepaald dat de zij in schaal 17 blijven. De korting kan losgelaten worden door middel van een Landsbesluit dat pas na 1 juli 2021 en na evaluatie tot stand mag komen.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.