Geld nodig voor categorie 1 en zelfstandiger CBA

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing is nodig om de financiering rond te krijgen van alles wat gedaan moet worden om weer een categorie 1-status te krijgen.

luchtvaartDat blijkt uit schriftelijke antwoorden van de regering op eerder gestelde Statenvragen over deze landsverordening. Het gaat om een heffing van ongeveer 4,50 gulden om de luchtvaartveiligheid (safety) van de luchtvaartsector in zijn algemeenheid te verzekeren. Het geld komt op de ticketprijzen en wordt door de luchtvaartmaatschappij doorberekend aan de passagier. Op basis van de statistieken en prognoses van Curaçao Airport Partners (CAP) is uitgegaan van een te verwachten aantal vertrekkende passagiers op jaarbasis, te weten 820.000. ,,De regering voorziet dat, gelet op de huidige omstandigheden, dat ondanks het lagere aantal passagiers als gevolg van de maatregelen die internationaal worden genomen vanwege de Covid-19-pandemie, geen hoger begintarief zal worden ingesteld”, zo wordt aangevoerd.
Uitgelegd wordt dat de Amerikaanse Luchtvaartautoriteit (FAA) en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) voorstander zijn van een meer onafhankelijke burgerluchtvaartautoriteit op Curaçao (CBA) die op structurele basis beschikt over voldoende financiële middelen, waarvan de hoogte voor een groot deel niet afhankelijk is van de landsbegroting. En daar voorziet deze landsverordening in, zo wordt uitgelegd. Want de financiën dringen zelfs nog meer nu de Curaçao Airport Holding (CAH) gestopt is met het beschikbaar stellen van financiële middelen.

,,Door de introductie van deze heffing zal de CBA in staat zijn om over voldoende financiële middelen te beschikken om de nodige investeringen te doen en te blijven doen in onder andere haar personeel door dit de nodige trainingen te laten volgen waardoor het toezicht op de luchtvaartsector door goed opgeleid en gekwalificeerd personeel kan worden uitgevoerd en de luchtvaartveiligheid (safety) optimaal wordt bevorderd en op lange termijn kan worden geborgd. De trainingen die het personeel moet ondergaan, zijn vaak niet eenmalig, doch dienen periodiek te worden herhaald”, aldus de regering in de ‘nota naar aanleiding van het verslag’.
Daarnaast vormt de Landsverordening een ‘essentieel onderdeel van de Corrective Action Plans (Caps) die in 2021 afgerond moeten worden’. Over deze Caps wordt uitgelegd dat direct na de resultaten van de ICAO-audit in september 2019 de hierop gebaseerde Caps zijn opgesteld en volgens het tijdpad dat door ICAO is aangegeven ingediend zijn bij dit instituut.

Geld in een fonds
De gelden komen in een fonds, en worden dus bewust niet geïnd door bijvoorbeeld de belastingdienst. ,,Het ligt daarom voor de hand dat CAP, die ook de passagiersfaciliteitengelden int, ook de luchtvaartveiligheidsheffing gaat innen.”
Uitgelegd wordt dat de CBA nu nog een organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). In een ander voorstel dat bij de Staten ligt, wordt voorgesteld de CBA een meer zelfstandige status te geven onder verantwoordelijkheid van de minister van VVRP. ,,De salarissen en overige voorwaarden worden in het ontwerp voor de meer onafhankelijke luchtvaartautoriteit niet gewijzigd en blijven gekoppeld aan de ambtelijke salarisschalen”, zo wordt benadrukt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).