‘Overtreding screeningswet onverantwoord’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat ex-minister Marilyn Alcalá-Wallé zich ‘onverantwoord en strafbaar heeft gedragen’. Voor het overtreden van de screeningswet eist het OM een werkstraf van 150 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar.

alcalawalleOfficier van justitie Oppe vindt dat overduidelijk is bewezen dat Alcalá-Wallé de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers heeft overtreden door ‘de Verklaring kandidaat-minister niet volledig en naar waarheid in te vullen’. Dat is gebleken uit het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte in oktober 2019. ,,Diverse relevante gegevens werden niet vermeld terwijl daartoe wel een wettelijke verplichting bestond”, schrijft Oppe in zijn requisitoir van 19 februari. Het gaat om drie bestuursfuncties - bij de Alcala CQI Medische Praktijk nv, de Marilyn Alcalá-Wallé Foundation (MAWF) en de Road Runners Club Curaçao - en om vier bankrekeningen. De drie organisaties werden pas in september 2019 uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In alle drie de gevallen is er de schijn van belangenverstrengeling of kan die ontstaan, stelt Oppe. Zo had de stichting MAWF als doel ex-studenten te helpen met het terugbetalen van hun schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat het project met het indienen van een deurwaardersregeling aan de Staten in mei 2017 volgens Alcalá-Wallé was afgerond, neemt niet weg dat de kabinetsformateur daarvan op de hoogte had moeten zijn, zeker omdat zij kandidaat was voor de portefeuille Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Hetzelfde geldt voor haar betrokkenheid als penningmeester bij de Road Runners Club en het feit dat zij directeur was van de nv van haar echtgenoot.

Destijds was huidig premier Rhuggenaath formateur en hij heeft als getuige verklaard ‘dat hij voor en bij het aantreden van verdachte als minister niet op de hoogte was van enige nevenfunctie of nevenwerkzaamheid’, aldus officier van justitie Oppe. Alcalá-Wallé zet een streep bij de categorie ‘nauwkeurige omschrijving nevenfuncties en nevenwerkzaamheden’ en Rhuggenaath gaat ervanuit dat zij het formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.
Wat Oppe betreft zijn de landsverordening en de bijbehorende memorie van toelichting ‘glashelder’ over wat een kandidaat-minister moet melden en wat in geval van nevenactiviteiten dient te gebeuren. ,,Beëindigen, neerleggen, dat kan niet anders uitgelegd worden als feitelijk en formeel stoppen met nevenfuncties en nevenwerkzaamheden.” Dat Alcalá-Wallé de screeningsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld weegt zwaar voor het OM. Het formulier werd door de regering in 2012 juist in de Landsverordening integriteit opgenomen ‘omdat men het van (groot) belang vond dat bij het screenen van kandidaat-ministers de kabinetsformateur op de hoogte wordt gebracht van alle feiten en omstandigheden die het ambt van minister kunnen raken’. Dan gaat het ook om de financiële situatie van de beoogde minister.
Voor het OM bestaat er dan ook geen twijfel en heeft Alcalá-Wallé de screeningswet overtreden. Dat is een ernstige zaak en niet voor niets strafbaar. Want ‘de inhoud van de screeningsverklaring is van cruciaal belang om te bepalen of een kandidaat-minister gedurende de periode van minister geen voorzienbare risico’s gaat lopen en mogelijk daarmee ook de hele regering’.

Het onderzoek dat de Landsrecherche in mei 2018 begon na een aangifte tegen minister Steven Martina, die in vervolg daarop in februari 2019 moest aftreden, heeft blijkbaar ‘geen alarmbellen doen rinkelen’ bij Alcalá-Wallé, concludeert Oppe. Het OM heeft in mei 2019 besloten de aangifte tegen Martina voorwaardelijk te seponeren om ‘ruimte te laten aan het debat’ in verband met de Landsverordening integriteit, zo werd destijds in een persbericht naar buiten gebracht. Het ging in die zaak om de manier waarop Martina zijn aandelen in Guardian Group, waar hij directeur was, ‘op afstand had gezet’ bij een familielid.
Het Gerecht in eerste aanleg doet op 12 maart uitspraak in deze zaak.

‘Zaak grootste flauwekul’
De zaak van het Openbaar Ministerie (OM) tegen voormalig minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé, is de grootste flauwekulzaak die er is. Dat zegt raadsman Bertie Braam van Alcalá-Wallé tegenover deze krant.
Braam vraagt zich af waarom Alcalá-Wallé ‘aan de schandpaal wordt genageld’ en beschuldigt het OM van ‘selectieve vervolging’. ,,Alcalá-Wallé heeft de Landsverordening integriteit kandidaat-ministers helemaal niet overtreden. Die hele landsverordening gaat trouwens op de schop. Ik heb het idee dat Alcalá-Wallé de eerste en de enige zal zijn die hiervoor door het OM zal worden vervolgd. Maar waarom vindt het OM dit zo nodig? Er zijn honderden manuren hieraan besteed en ik weet niet hoeveel geld van de belastingbetaler, terwijl dit gewoon een flauwekulzaak is. Alcalá-Wallé is door het slijk gehaald, ze werd gedwongen haar ministerspost op te geven en haar goede naam is aangetast. En waarvoor?” Aldus Braam.

Verdediging eist vrijspraak Alcalá-Wallé...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).