Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitgaven voor het Coördinatie Monitoring Team (CMT) - dat ondersteunt bij de uitvoering van het Landspakket Curaçao - zijn begroot op maximaal 1,1 miljoen gulden. Het CMT is opgesteld conform het aangepaste consultancybeleid van de overheid.

CMTDat antwoordt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) op kritische vragen van Statenlid Marilyn Moses (MP) over het CMT. Het team bestaat sinds 1 december en wordt voorgezeten door Daisy Carolus. Zij werkt als onderdirecteur bij MCB Bank en was ook nauw betrokken bij de Commissie Noodfonds Covid-19. Daarover zegt de premier: ,,De experts in het CMT hebben hun professionele kennis aangewend in de Commissie Noodfonds die belast was met de steunmaatregelen aan bedrijven en personen die door de coronapandemie getroffen zijn.” Deze leden hebben ook deelgenomen aan de onderhandelingen die geleid hebben tot de oprichting van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en Landspakket, aldus de premier. ,,De regering heeft ervoor gekozen met ditzelfde team verder te gaan, met daaraan toegevoegd twee topambtenaren, zodat de met Nederland overeengekomen deadline gehaald kan worden.”

Rhuggenaath legt uit dat de twee topambtenaren geen extra compensatie krijgen voor hun bijdrage aan het CMT. Over de betaling van de CMT-leden stelt hij: ,,Rekening houdend met de comptabiliteitsregeling is een maximummaandbedrag vastgelegd in de contracten met de experts. Mijn ervaring is dat zij zich meer dan ten volle zullen inzetten.” Het gaat hier overigens alleen om de niet-ambtenaren in het team. Want, zo benadrukt de premier: ,,Er is geen sprake van een ambtenaar die buiten het apparaat om terugkomt als consultant of dat de ambtenaren een extra compensatie krijgen voor hun werk in het CMT. De persoon waar mevrouw (Moses, red.) naar refereert is benaderd vanwege zijn ervaring en werkzaamheden in het verleden in het Koninkrijk. Deze persoon is een ambtenaar en heeft nog steeds de functie van secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).” Het zal hier gaan om Etienne van der Horst, die in het besluit omschreven wordt als ‘deskundige’.

De premier geeft verder aan dat het CMT nauw samenwerkt met verschillende ministeries, omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Landspakket. Het is de bedoeling dat het CMT gedurende het proces ook het ambtenarenapparaat versterkt en het potentieel verder ontwikkelt. ,,Het CMT heeft dus ook ‘capacity building’ tot taak, wat inhoudt het overbrengen van kennis, het leren managen van verandertrajecten, modernisering en standaardisering van werkprocessen en het bevorderen van integrale en multidisciplinaire samenwerking”, aldus Rhuggenaath.

In het Landsbesluit worden de volgende CMT-leden genoemd: Daisy Carolus, Anuschka Cova en Peter Martens (beiden liaison voor Coho en Nederland), Van der Horst en Ersilia ‘Zus’ de Lannooy. Laatstgenoemde is interim-SG van Financiën.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).