Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechter heeft woensdag hoge straffen opgelegd aan vijf personen die betrokken zijn geweest bij de moord op Angel Alexander Barrios Rodriguez. Hij werd in de nacht van 8 op 9 februari 2020 om het leven gebracht op een verlaten landgoed, een finca, op Curaçao.

gerecht,,Het slachtoffer is levend begraven in een kuil, terwijl hij was vastgebonden”, zo doet de rechter verslag tijdens het voorlezen van zijn vonnis. Montilon krijgt 22 jaar, Mauricio 16 jaar, Papa Ricky 10 jaar, Yengue/Chespi 9 jaar, Cheito 5 jaar en Burri en Lino worden vrijgesproken.

Uit het vonnis blijkt dat er geen objectieve bewijsmiddelen, zoals technisch bewijs, voorhanden zijn op grond waarvan bewezen kan worden wie van de verdachten dit hebben gedaan. Daarom is het gerecht aangewezen geweest op de verklaringen die de verdachten zelf hierover hebben afgelegd. En dat was een moeilijke taak. De rechter stelt uiteindelijk tot een oordeel gekomen te zijn door slechts die (delen van) verklaringen te gebruiken voor het bewijs die door het gerecht betrouwbaar worden geacht ‘omdat een verdachte in de betreffende verklaring bijvoorbeeld ook zichzelf belast en/of dat deze verklaring (voldoende) ondersteund wordt door andere verklaringen’.

Hoewel Mauricio een lagere straf krijgt - hij heeft namelijk meegewerkt aan het onderzoek en uiteindelijk het graf aangewezen - blijkt uit de verklaringen van de mededaders dat hij juist de initiatiefnemer was en degene met de sterkste motieven om Angel te ontvoeren, beroven en doden. De rechter: ,,Het staat vast dat Mauricio degene was die Angel goed kende, wist waar hij woonde en een aanzienlijke schuld bij hem had. Bovendien was hij samen met Montilon aanwezig op het moment dat Angel, die zelf niet kon lopen, naar het gat werd gebracht, daarin werd geduwd en levend werd begraven.”

Op grond van de verklaringen en overige bewijsmiddelen komt het gerecht tot de volgende conclusies: ,,Mauricio, Montilon, Papa Ricky, Yengue, Chespi en Cheito vatten het plan op om Angel te ontvoeren en te beroven. Zij werken het plan uit tijdens één of meer bijeenkomsten in het huis van Cheito. Cheito regelt een vuurwapen en blijft verder wat meer op de achtergrond. Bij de ontvoering van Angel zijn Mauricio, Montilon, Papa Ricky, Yengue en Chespi fysiek aanwezig. Angel wordt in de middernachtelijke uren onder dwang van een vuurwapen bij zijn woning ontvoerd, meegenomen in zijn eigen voertuig en onderweg vastgebonden. Hij wordt meegenomen naar een verlaten finca. Na aankomst op de finca wordt Angel ondervraagd. Tijdens de ondervraging bellen Yengue en Cheito met elkaar. Uiteindelijk wordt een banktoken van Angel afgenomen en met de verkregen informatie probeert Mauricio telefonisch in te loggen op de bankrekening van Angel. Wanneer duidelijk wordt dat op de bankrekening van het slachtoffer slechts 1.000 gulden staat, laaien de emoties hoog op en ontstaat er een hevige ruzie tussen Mauricio en Papa Ricky. Daarbij is Mauricio ook met de dood bedreigd. Voorts is toen besproken dat het slachtoffer één of meer verdachten aan hun stem of gezicht zou hebben herkend en dat er geen risico genomen moest worden.” Het gerecht vindt dat er onvoldoende bewijs aanwezig is dat al bij de voorbereiding van de ontvoering het plan bestond om Angel ook te doden. Ook staat volgens de rechter vast dat Papa Ricky, Chespi en Yengue zijn weggegaan en Montilon en Mauricio het slachtoffer een stukje hebben meegenomen naar de plek waar inmiddels een kuil was gegraven met een graafmachine en door hen in deze kuil is gegooid, waarna Maicholl zand in de kuil heeft gegooid. De rechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving en niet gijzeling wat de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft gehad. De rechter licht verder toe dat het niet ter zake doet dat Papa Ricky, Yengue en Chespi inmiddels waren vertrokken. Zij konden immers weten wat er zou gaan gebeuren en hebben niet ingegrepen om dat te voorkomen. Cheito was niet op de finca aanwezig en kon daarom niet op de hoogte zijn. En na een hele verhandeling stelt de rechter tenslotte ten aanzien van Lino dat niet kan worden vastgesteld of, en zo ja welke rol hij heeft gespeeld bij de (voorbereiding van de) ontvoering. Ook de betrokkenheid van Burri en Chelo is onvoldoende gebleken.

De rechter besluit met te stellen dat het misdrijf de Curaçaose samenleving geschokt heeft en het slachtoffer zeker vijf weken vermist is geweest. Het is een nachtmerrie voor zijn echtgenote met grote financiële en emotionele gevolgen voor haar en hun kinderen. De rechter laakt ook het feit dat geen enkele verdachte de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de ontvoering en dood van het slachtoffer. Bij de strafmaat is rekening gehouden met het blanco strafblad van iedereen. Alleen Papa Ricky heeft een strafblad en krijgt om die reden een hogere straf. In het voordeel van Mauricio houdt het gerecht er rekening mee dat hij uiteindelijk heeft aangewezen waar het lichaam van het slachtoffer lag begraven en openheid van zaken heeft gegeven. ,,Zonder zijn verklaringen zou het lichaam van het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk nooit gevonden zijn en zou deze zaak niet zijn opgelost”, aldus de rechter, die hem daarom een aanzienlijke strafkorting geeft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).