Amerikaanse rechter geeft uitvoering aan verbeurdverklaring

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Amerikaanse rechter in Washington DC heeft actie ondernomen om gelden van de in de Bientu-strafzaak veroordeelde Curaçaose loterijbaas Robbie Dos Santos op bankrekeningen van UBS Bank vrij te maken.
robbieDit gebeurt in verband met het uitvoering geven aan de verbeurdverklaring door het Hof op Curaçao. ‘Notice of Action to enforce foreign forfeiture judgement’, staat er boven een officiële aankondiging van het US District Court for the District of Columbia. Dit is ter bekrachtiging van een eerdere beslissing van het Hof.
Het betreft gelden op bankrekeningen bij de Zwitserse UBS Bank in Amerika ten name van Ponsford Overseas Ltd.; Tula Finance Ltd.; R.A. Dos Santos (Robertico Alejandro, zo voegt de ‘notice’ eraan toe); en J.M. Zengerink. Laatstgenoemde is mevrouw J.M. Dos Santos-Zengerink, die leidinggaf aan een van Dos Santos’ entiteiten, namelijk The Money Game nv.
In de bekendmaking van gisteren worden personen die een belang claimen opgeroepen dat binnen 35 dagen te doen. En potentiële respondenten die niet direct op de hoogte zijn gesteld moeten dit binnen 60 dagen na publicatie van de bekendmaking op 16 februari doen.
Het lijkt erop te wijzen dat er - eindelijk - zicht komt op de ‘Bientu-gelden’ die dan beschikbaar komen ten behoeve van onder meer het criminaliteitsfonds. Medio vorig jaar meldde minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), spoedig te verwachten dat het geld van de Bientu-zaak in de Verenigde Staten loskomt. ,,Naar aanleiding van gesprekken met de VS ziet het ernaar uit dat het geld in december gestort wordt in het fonds”, zei de bewindsman. Het lijkt nu op z’n vroegst medio april te worden.
De nu 64-jarige loterijmagnaat Dos Santos werd in de zaak-Bientu verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen en is hiervoor uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd van drie jaar. Ook werd een totaalbedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurdverklaard; dit is het bedrag op de VS-rekeningen van Dos Santos waar sinds 2012 beslag op rust.
Toenmalig minister van Justitie, Elmer Wilsoe (Pueblo Soberano) had, buiten medeweten van toenmalig procureur-generaal Dick Piar en ook buiten Nederland om, een brief naar Washington gestuurd met het verzoek het beslag op de rekeningen van Dos Santos op te heffen. Het ging hierbij om rekeningen bij de UBS Bank in Miami ten name van drie BVI-vennootschappen van Dos Santos waar bij elkaar een bedrag van circa 27 miljoen dollar op stond.
Ook George ‘Jorge’ Jamaloodin - thans vast in de zaak-Maximus in verband met de moord op Soberano-leider Helmin Wiels - heeft zich destijds als MFK-minister van Financiën ten tijde van het kabinet-MFK/PS/MAN met de zaak-Bientu tegen zijn halfbroer Dos Santos bemoeid. Zo had hij het toenmalig hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), Kenneth Dambroek, geïnstrueerd hem op de hoogte te stellen van verzoeken van het OM in het kader van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties die betrekking hebben op de familieleden van Jamaloodin.
Ook heeft Jamaloodin in juli 2011, kort na de huiszoeking op het postadres van de BVI-vennootschappen Tula en Ponsford van Dos Santos, een telefoongesprek gevoerd met zijn halfbroer waarin Dos Santos zegt dat het ‘zijn geld’ is dat bij Tula staat, waarop Jamaloodin antwoordt dat hij dat dan moet verplaatsen. ,,Kennelijk om beslaglegging door justitie te voorkomen”, aldus het OM een paar jaar terug.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).