Maar eerst 10 procent korting voor gehele populatie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt voor om de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) te koppelen aan draagkracht, waarbij de AOV-uitkering wordt gekort voor welvarende gepensioneerden.

aovMaar omdat dit aan de belastingdienst gekoppeld moet worden en de SVB daar niet al te veel fiducie in heeft, wordt voorgesteld om eerst een algehele korting op de AOV-uitkering toe te passen voor alle uitkeringsgerechtigden van 10 procent.

Dit blijkt uit een onlangs uitgebracht rapport met als titel ‘Voorstel beheersmaatregelen Sociale Verzekeringsfondsen SVB’. Hierin zet de SVB ten aanzien van alle fondsen onder haar beheer, de eerder opgevoerde voorstellen voor beheersing op een rijtje. Dat is nodig gezien de economische crisis waarin het land verkeert, aldus de SVB. Eerder schreef deze krant al over het fonds basisverzekering ziektekosten (bvz), nu komt de AOV aan bod.
De SVB motiveert: ,,Het recht op AOV is uitsluitend gekoppeld aan leeftijd en het aantal jaren woonachtig (geweest te) zijn op Curaçao. Echter, de geest van de wet van de AOV was bedoeld om schrijnende armoede door inkomensval onder ouderen binnen de lokale gemeenschap te beperken. Het voorstel is om een vorm van draagkrachtmeting toe te passen op de AOV-gerechtigden. AOV-gerechtigden die zich boven een bepaalde inkomensgrens bevinden worden deels gekort op hun AOV. Hiervoor kan eventueel een grofmazige indeling worden gemaakt naar bijvoorbeeld drie inkomensschalen.” Uitgelegd wordt dat er dan wel een nauwe samenwerking nodig is met de belastingdienst. En daar gelooft de SVB, gezien de ervaring met de bvz, op dit moment niet zo in. Want, zo staat in het rapport: ,,Binnen de huidige context van informatie-uitwisseling tussen de SVB en de belastingdienst wordt de uitvoering van een draagkrachtmeting op grotere schaal echter als moeilijk uitvoerbaar ingeschat.” Daarom komt de SVB met een eenvoudiger alternatief, namelijk een ‘permanente algehele korting op de AOV-uitkering voor de gehele populatie’. ,,Een korting van 10 procent zal leiden tot een evenredige beheersing van ongeveer 35,4 miljoen per jaar minder aan uitkeringen vanaf 2021”, zo wordt aangevoerd.

Een ander voorstel voor de beheersing van het AOV-fonds is om de kerstbonus voor lokale AOV-gerechtigden te elimineren. Dit kan circa 23,6 miljoen gulden per jaar opleveren. Nog een voorstel is om de AOV-uitkering voor in het buitenland wonende gerechtigden te verlagen. Aangevoerd wordt dat de AOV bedoeld is om schrijnende armoede door inkomensval voor ouderen binnen de lokale gemeenschap te beperken. Dus vindt de SVB het voor de hand liggen om de AOV deels te conditioneren aan het feit dat iemand al dan niet op Curaçao woont.
Tot slot vindt de SVB dat een verhoging van de AOV-leeftijd van 65 naar 67 jaar met ingang van 1 januari 2025 een tijdelijke verlichting teweeg kan brengen van ongeveer 8,5 miljoen in 2025 en 2026.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).