Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen maanden heeft hij gereflecteerd over zijn rol als politiek leider en minister-president van het land. ,,Ik heb vooral nagedacht over waar we nu staan. Bijna vier jaar lang heb ik ononderbroken leidinggegeven aan een regering die heel wat achterstanden heeft moeten wegwerken en heel veel tegenslagen heeft doorstaan.”

F02 Rhuggenaath bij Margrietschool 5Dit schrijft Eugene Rhuggenaath in het voorwoord van het partijprogramma ‘Samen door met PAR voor een beter Curaçao’, dat nog niet officieel is gepresenteerd maar gisteren vroegtijdig is uitgelekt. Over vijf weken zijn de Statenverkiezingen.

Als het om tegenslagen gaat, noemt Rhuggenaath ‘vooral de niet te onderschatten impact van de coronapandemie’. ,,Met inzet en de kracht van ons allemaal hebben we het als land overleefd. We hebben getoond dat we weerbaar (‘resilient’) zijn.”

De lijsttrekker van PAR vervolgt: ,,Nu moeten we samen gaan bouwen. Daarom voel ik dat ik een verantwoordelijkheid heb om door te gaan met dit werk! En daarom is stoppen op dit moment geen optie.”

Het thema van ‘Sigui kana ku PAR’ (Verder met PAR) is ‘bouwen’. ,,We moeten beter gaan bouwen & beter zijn in het bouwen. Dit kan alleen door samen te bouwen”, staat er met grote letter op de omslag van het verkiezingsprogramma 2021-2025.

,,De verkiezingen van 19 maart 2021 gaan in feite over de vraag wie ons land het beste kan leiden door de crisis waarin we ons op dit moment bevinden”, stelt Rhuggenaath. De coronapandemie is wereldwijd nog lang niet onder controle, waardoor ook Curaçao voor grote uitdagingen staat voor de komende jaren.

,,Naast het beheersen van een gezondheidscrisis, een economische crisis en een financiële crisis, hebben we te maken met een ongekende sociale crisis en een verdeelde gemeenschap. Er is geen tijd te verliezen aan onervarenheid of slecht leiderschap.”

Meer samenwerken in het Koninkrijk is één van de centrale uitgangspunten van de gele partij. ,,Niet op basis van een afhankelijke en onderdanige positie, maar als gelijkwaardige partners om samen te investeren in de economische ontwikkeling van de landen in het Koninkrijk, gebruikmakend van ieders kracht.”

Rhuggenaath gelooft in het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling): ,,Het Coho biedt ons de ruimte om dat te bereiken. Om samen met Nederland gedurende de komende zes jaar verder te werken aan het ‘geld te verdienen’ in het belang van onze bevolking”, verwijzend naar het voorstel van de Nederlandse premier Mark Rutte een aantal jaar terug aan Curaçao om ‘samen geld te gaan verdienen’.

,,Als politieke partij hebben we bewezen niet terug te deinzen voor moeilijke en politiek impopulaire beslissingen. Om hervormingen door te voeren, te bezuinigen waar er bezuinigd kan en moet worden, in te grijpen waar er ingegrepen moet worden, maar vooral om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze gemeenschap”, schrijft de PAR-voorman in het voorwoord. ,,De PAR doet wat er moet gebeuren om het algemeen belang te dienen en kijkt niet naar de volgende verkiezing, maar naar de volgende generaties die recht hebben op een leefbaar en sterk Curaçao.”

Stoppen nu is daarom geen optie. ,,Met een sterk team van capabele, serieuze, integere en betrokken mensen stropen we weer de mouwen op. We brengen ons land terug op kracht en bouwen samen aan een sterker en beter Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).