Stichting Monumentenzorg koopt pand op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een lang traject is de kogel door de kerk: Stichting Monumentenzorg Curaçao (SMC) is eigenaar geworden van het gebouw ‘La Moda de Paris’ aan de Consciëntiesteeg 68 in Otrobanda.

F01 Redding gevel Moda de Paris O MarthaToen in december jongstleden de bijzondere gevel van het pand instortte, was er voor de voormalige eigenaar eigenlijk geen andere optie meer dan zo spoedig mogelijk de panden over te dragen, waardoor ten minste een deel bewaard zou kunnen blijven.

Monumentenzorg is aan de ene kant erg blij het te hebben verkregen, omdat hiermee haar primaire doelstelling - ‘het behoud van het gebouwd erfgoed’ - bereikt zou kunnen worden. Aan de andere kant is zij bewust van de grote uitdaging die de stichting hiermee is aangegaan.

,,Het dak van het woonhuis verkeert in deplorabele staat. Er zal daarom zo spoedig mogelijk moeten worden overgegaan tot cascorestauratie.” Maar voordat deze fase wordt bereikt, is eerst het opruimen van het ingestorte deel - van beide panden, namelijk ook het woonhuis op de nummers 61 en 63 - noodzakelijk. Dit laatste is erg belangrijk omdat de steeg dan weer kan worden opgeruimd en daarmee een sinds enkele jaren afgesloten steeg weer toegankelijk kan worden gemaakt.

,,Wij zijn ervan overtuigd dat de maatschappij hiermee is gediend”, geeft Monumentenzorg verder aan. Welke functie zal worden toegekend aan de gebouwen is nog niet bekend. Eerst zal worden opgeruimd, ingemeten en één en ander op tekening worden aangebracht. En pas dan kan worden overgegaan tot het ontwerp.

‘La Moda de Paris’, een voormalige traditionele kleermakerswinkel die veel bekende Curaçaoënaars van kleding heeft voorzien, was eigendom van de familie De Windt. Allereerst is de eigenaar van een pand in deplorabele staat, en dat instort, verantwoordelijk, aldus Fundashon Pro Monumento eind vorig jaar. ,,Maar minstens zo verantwoordelijk is de overheid. Ook die stond erbij en keek ernaar.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).