Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is op het terrein van justitie en de strijd tegen de misdaad ‘een belangrijke rol weggelegd voor u als fatsoenlijke burger’, betoogt hoofdofficier van justitie van Curaçao, Heiko de Jong.


burger,,Wij moeten gezamenlijk bouwen aan een ‘coalition of the willing’, het maatschappelijke middenveld van onze samenleving. Wij moeten een ‘culture of legality and justice’ scheppen waarin desinteresse, gelatenheid en cynisme worden teruggedrongen en waarin crimineel en staatsondermijnend gedrag collectief wordt afgekeurd.”
Zo zei De Jong gisteren bij de gelegenheid van de installatie van zes nieuwe leden van het Hof van Justitie. Hij begon te zeggen ‘geen juridisch betoog te houden’. ,,Vandaag wil ik een moreel appèl doen op u allen. Ik wil het namelijk hebben over ‘civil society’ en de macht van de fatsoenlijke burger. U dus!”
Het bestaan van een civil society in een land is, aldus de hoofdofficier, het kenmerk van een werkelijk vrije samenleving, waarin rechtsstaat en democratie de kaders vormen. ,,Fatsoen is daarin de smeerolie die de machinerie laat draaien”, waarmee De Jong doelt op burgers die deze kracht - ‘hun macht’ - inzetten voor het goede.
,,De afgelopen jaren wordt het Openbaar Ministerie geconfronteerd met een toename van onderzoeken naar zwaardere en ondermijnende vormen van criminaliteit.” En: ,,De bedreigingen vanuit de internationale georganiseerde misdaad voor Curaçao zijn groter dan ooit.”
Deze vorm van misdaad zoekt, aldus de hoofdofficier, ‘juist jonge democratieën en kleinschalige samenlevingen op’, waar de infrastructuur en de instituties vaak nog onvoldoende gevormd zijn, om zich in te nestelen.
De Jong legt uit dat een ‘integrale aanpak’, waarbij overheidsinstanties en private sector samen de handen ineenslaan om de veiligheidsproblematiek aan te pakken, ‘de enige effectieve methode om echt het verschil te maken’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).