Eerste stappen gezet in uitvoering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste Uitvoeringsagenda van het Landspakket Curaçao is er ‘voor ons’. ,,De periode van actie en implementatie is aangebroken. We zijn klaar met plannen schrijven, het is nu tijd voor de uitvoering. Dit jaar nog gaan we de vruchten plukken van dit werk voor de samenleving, in samenwerking met Nederland.”

F03 OPLandspakket is voor ons 1Dat zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens de persconferentie over de Uitvoeringsagenda waarin nu de eerste stappen gezet worden.

,,Die vruchten zien we nu al, bij het opknappen van de schoolgebouwen. Er is intensief samengewerkt met lokale instanties, ministeries en de private sector om vooral sterk en weerbaarder uit deze crisis te komen”, aldus de premier.

In antwoord op een vraag vanuit de pers stelt Rhuggenaath dat een nieuwe regering, zowel op Curaçao als in Nederland, niet gemakkelijk onder de gemaakte afspraken uit kan komen. ,,Ten eerste zijn het plannen die we eigenlijk al lang zelf moesten en ook wilden uitvoeren. Nu doen we dit samen met Nederland, maar ook lokale stakeholders, eveneens uit de private sector. Er wordt meer dan ooit over en weer gecommuniceerd en samengewerkt. Het is dus niet alleen een kwestie van politieke commitment, ook anderen zijn erbij betrokken, waardoor de voortgang van de projecten beter gegarandeerd is. Als er een nieuwe regering komt die dit proces wil intrekken, dan heeft dit grote consequenties voor de samenleving. Gezien de algemene doelen, zoals betere kwaliteit van leven en weerbaarheid, sterker worden als volk en een overheid die moderniseert, kan ik me niet voorstellen dat mensen hier tegen kunnen zijn. Hoe langer we wachten, hoe meer we de bevolking in de steek laten.”

Op de vraag welke garanties de samenleving heeft, zegt de premier: ,,Hier zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor. Ik sta hier nu niet om campagne te voeren, maar als we niet voldoen aan de gemaakte afspraken met Nederland, dan heeft dit vergaande consequenties.” Het Landspakket is immers met technische en financiële steun uit Nederland tot stand gekomen. De coronacrisis heeft geleid naar deze nauwere en broodnodige samenwerking, zo benadrukt de minister-president.

Hij legt uit dat de demissionaire regering in Nederland gewoon doorgaat met het proces en ook zo volwassen zal zijn de ontwikkelingen aan de volgende regering gedegen door te geven.

Voorzitter van het Coördinatie Monitoring Team (CMT), Daisy Carolus, legt uit over de acht gebieden die aangepakt worden en welke onderdelen daarvan nu uitgevoerd gaan worden. Aangevoerd wordt dat gaandeweg de projecten nog bijgesteld kunnen worden en niet alles in beton gegoten is. Ook stelt zij met klem dat het vooral projecten zijn waar ‘wij’ behoefte aan hebben. Uiteraard heeft Nederland ook wensen, maar er zal zoveel mogelijk uitgegaan worden van wat op Curaçao mogelijk is. Als voorbeeld noemt ze de wens van Nederland om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. ,,Dit is een punt dat niet zomaar hier doorgevoerd kan worden en ook bezien moet worden binnen de Caribische en tropische werkomstandigheden”, aldus Carolus.

Op een vraag van een journalist of het doorlichten, analyseren en onderzoeken niet allemaal te lang duurt, antwoordt Rhuggenaath: ,,De tijd van hier te lang in blijven vastzitten is voorbij. Maar dat neemt niet weg dat er toch een beginsituatie vastgesteld moet worden als je resultaatgericht wilt werken. Er is al heel veel onderzoek gedaan door verschillende instanties. Soms is doorlichting dan niet eens nodig.”

Als voorbeeld geeft de premier de toegepaste kaasschaafmethode waarbij alle ambtenaren 12,5 procent moesten inleveren op hun arbeidsvoorwaardenpakket. ,,Ik ben er voorstander van om beter te kijken naar de salarisstructuur. Dan is een goede evaluatie wel nodig.” Carolus: ,,Het is geen nieuw traject van de overheid, er zijn al rapporten over geschreven. Alle informatie wordt nu bij elkaar gebracht en we kunnen snel beginnen met implementeren. Dat zal niet van de een op de andere dag gaan, maar binnen vijf jaar moet er een eindproduct zijn.”

Hetzelfde geldt voor de belastinghervormingen. De Algemene Bestedingsbelasting (abb) zit al in de planning om dit jaar nog ingevoerd te worden en kan mogelijk door de jaren heen overgaan in een btw-systeem.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).