Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De agenda die Curaçao samen met Nederland heeft opgesteld voor de uitvoering van het Landspakket - de zogeheten uitvoeringsagenda - wordt nu geïmplementeerd. Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt.

uitvoeringIn het pakket zijn verschillende maatregelen opgenomen die gericht zijn op de versterking van de rechtsstaat en op het verbeteren van het financieel beleid, het belastingstelsel, de zorg en het onderwijs op Curaçao.
Op 2 november 2020 hebben Nederland en Curaçao het akkoord ondertekend voor de uitvoering van het Landspakket. In de afgelopen weken zijn verschillende afspraken gemaakt wat betreft de eerste stappen die Curaçao - ondersteund door Nederland - gaat nemen. Deze stappen maken deel uit van de eerste uitvoeringsagenda, die moet bijdragen aan een sterkere, weerbaardere en duurzame economie en gemeenschap. Een economie en gemeenschap die beter in staat zijn met een crisis, nieuwe kansen en perspectieven voor burgers en bedrijven om te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een diepgaande analyse gedaan van het investeringsklimaat om tot concrete stappen te komen om de dynamiek van de lokale economie te versterken, hetgeen moet leiden tot meer werkgelegenheid. Er wordt ook een soortgelijk onderzoek verricht naar de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector, met het doel een kwalitatief beleid en een betaalbaar ambtenarenapparaat te realiseren.

Zowel Curaçao als Nederland is toegewijd aan de uitvoering van de agenda, die bestaat uit actiepunten en werkprocedures die gericht zijn op concrete resultaten en tussentijds kunnen worden aangepast. Dit gebeurt in eerste instantie op kwartaalbasis en wordt verbonden aan de beslissingen die in de Rijksministerraad worden genomen over verdere liquiditeitssteun.
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops is tevreden dat er nu middels de uitvoeringsagenda concreet inhoud wordt gegeven aan de noodzakelijke hervormingen. ,,Na de ondertekening van het akkoord heb ik aangegeven dat nu het echte werk gaat beginnen. Deze uitvoeringsagenda helpt ons hierbij”, aldus de staatssecretaris.
Ook premier Eugene Rhuggenaath is verheugd dat er nu ‘zo snel na het akkoord met Nederland concrete stappen worden genomen’. ,,Niet alle actiepunten in de uitvoeringsagenda zijn nieuw, maar wel zijn ze stuk voor stuk noodzakelijk. We gaan ze nu uitvoeren, door middel van een intensieve samenwerking met alle betreffende overheidsinstellingen en andere betrokken partijen”, zo stelt de Curaçaose minister-president. ,,Met deze uitvoeringsagenda is de volgende stap gezet om, samen met Nederland, sterker uit de economische crisis te komen, met een goede balans tussen hervormingen en nodige investeringen in de economie en de gemeenschap. Dit jaar zullen deze inspanningen al vruchten beginnen af te werpen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).