'Geen facturen voor bijna 273.000 gulden'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van de totale subsidie van 980.000 gulden die Centro Sosial i Deportivo Barber in 2010 heeft ontvangen, zou in ieder geval 273.000 gulden teruggestort moeten worden in de kas van de overheid. Het is aan het Curaçaose parlement om dat te eisen van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

barberDat heeft secretaris Shanella Cathalina van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) gisteren nog eens naar voren gebracht tijdens een centrale commissievergadering in de Staten. Op verzoek van het parlement stond een gesprek met de ARC op de agenda over het ‘Rapport rechtmatig- en doelmatigheid van verleende subsidies aan Fundashon Formashon i Alegria despues di Skol, Centro Sosial i Deportivo Barber en Fundashon Centro di Victorio Boys’. Van de drie sportverenigingen is in 2010, ten tijde van het kabinet-Schotte met MFK, PS en MAN (2010-2012), vooral veel misgegaan met de 980.000 gulden die Centro Barber had aangevraagd voor de aanleg van kunstgras op het voetbalveld. Daarvan is bij 272.752 gulden onduidelijk waaraan het is besteed. ,,De facturen ontbreken”, stelt ARC-secretaris Cathalina. Het ministerie van OWCS zou afspraken moeten maken over wanneer en in welke termijnen het geld moet worden terugbetaald.

In december vorig jaar besteedde deze krant al uitgebreid aandacht aan het rapport waarin de Algemene Rekenkamer concludeert dat de Raad van Ministers zich in 2010 niet aan de subsidieregels heeft gehouden en dat de drie op Bándabou gesubsidieerde instellingen geen verantwoording hebben afgelegd over het door de regering ontvangen geld. Gisteren zette ARC-secretaris Cathalina de cijfers nog eens op een rijtje. Fundashon Formashon i Alegria despues di Skol vroeg 50.000 gulden voor het dekken van het tekort op de begroting van 2010/2011, Fundashon Centro di Victory Boys had 29.600 gulden nodig voor de aanschaf van generatoren voor het sportcomplex en Centro Sosial i Deportivo Barber diende een subsidieverzoek van 985.000 gulden in voor het aanleggen van kunstgras op het voetbalveld. In alle gevallen ging het mis wat betreft het volgen van de bestaande regels, het afleggen van verantwoording en controle van de overheid, maar Centro Barber spande de kroon, omdat het geld niet werd besteed waarvoor het bedoeld was. ,,De associatie heeft een groot deel van het bedrag gebruikt voor verlichting en operationele kosten in plaats van voor de aanleg van kunstgras”, zegt Cathalina.

Voor de digitale Statenvergadering gisterochtend meldden zich de tien coalitieleden van PAR (5) en MAN (5) en Jacintha Constancia van oppositiepartij MFK. Daarmee is er voldoende quorum om de vergadering door te kunnen laten gaan. Alleen Constancia en MAN-lid Yaël Plet maken gebruik van hun spreektijd. Beide vragen meer duidelijkheid over de beslissing van de regering-Rhuggenaath om Centro Barber toch opnieuw te steunen, nu met een reservering van 790.000 gulden bij Reda Sosial. Plet en Constancia begrijpen dat de bevolking van Barber niet het slachtoffer mag worden van het wanbeleid destijds. ,,Maar op basis waarvan is besloten tot een eenmalige subsidie?”, wil Plet weten. Constancia vindt vooral dat het subsidiebeleid los moet staan van de politieke kleur van een regering. Zij noemt als voorbeeld Boca Sint Michiel, waar aan alle voorwaarden is voldaan om kunstgras aan te kunnen leggen op het veld van Jong Colombia, zoals een omheining. ,,Terwijl Barber, waar het bestuur misbruik heeft gemaakt van de subsidiegelden, een tweede keer geld krijgt, heeft Boca Sami nog steeds geen fondsen om kunstgras aan te kunnen leggen”, zegt Constancia.

Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) benadrukt dat ook dit rapport, evenals een eerder rapport van de Algemene Rekenkamer over malversaties bij de koop en verkoop van panden voor het Curaçaohuis in Nederland, op de agenda van een Openbare Vergadering van de Staten komt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).