Jonis: Maatregelen genomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een slecht functionerend onderdeel van het beveiligingssysteem was de oorzaak van de drie opeenvolgende black-outs in december en die van 4 januari dit jaar.
Dat het vijf jaar nadat het systeem in gebruik werd genomen pas mis is gegaan, heeft te maken met verschuivingen in het belastingpatroon van het elektriciteitsnetwerk.Blackouts
Daarmee is duidelijk wat de bron, de ‘root cause’, was van de massale stroomuitvallen op het eiland. Dat heeft een intern onderzoek van het nutsbedrijf uitgewezen, zegt Aqualectra-directeur Darick Jonis desgevraagd tegen deze krant.
Wat er precies mis is met het slecht functionerende beveiligingsonderdeel wordt verder geanalyseerd in het laboratorium van leverancier Schneider. Door het haperende onderdeeltje werd een kettingreactie in het beveiligingssysteem geactiveerd op het moment dat daar geen reden voor was. Aqualectra heeft maatregelen genomen en iets dergelijks kan in ieder geval niet weer gebeuren, verzekert Jonis. Ondertussen simuleren technici, samen met vertegenwoordigers van Schneider, verschillende scenario’s om vast te stellen of het beveiligingssysteem om anderen reden op hol slaat. ,,Op die manier kunnen we preventief aanpassingen doorvoeren”, zegt Jonis.
Het systeem werd in 2015 al geïnstalleerd door de leverancier. Dat het vijf jaar later pas misging, heeft alles te maken met verschuivingen in het belastingpatroon van het netwerk. ,,De raffinaderij is weggevallen, de vraag naar stroom is veranderd en toegenomen”, zegt Jonis. ,,Daarom kijken we ook verder, zodat we proactief kunnen handelen.”
De Aqualectra-directeur ziet het vinden van de ‘root-cause’ van de problemen als stap twee in het traject dat wordt doorlopen. ,,Allereerst hebben we ervoor gezorgd dat hetzelfde niet nog eens kan gebeuren door het probleem op te lossen.” Nadat de hoofdoorzaak is gevonden, zal een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de raad van commissarissen (RvC) van Aqualectra en de raad van ministers, nu moeten uitwijzen of iemand iets te verwijten valt en de problemen hadden kunnen worden voorkomen. Minister Steven Martina (MAN van Economische Ontwikkeling (MEO) verwachtte half december nog drie weken later een rapport op zijn bureau te krijgen. ,,Maar op 4 januari was er weer een black-out”, zegt Jonis. ,,Dat heeft de zaak vertraagd, omdat onze technici samen met vertegenwoordigers van de leverancier op zoek gingen naar de bron van de problemen om snel een oplossing te vinden. Dat zijn dezelfde mensen die informatie moeten leveren in verband met het onderzoek in opdracht van de RvC.” Aqualectra-directeur Jonis vergelijkt de situatie met een huis dat in brand staat. Eerst moet de brand geblust worden: zorgen dat het onderdeel van het beveiligingssysteem weer functioneert, zoals moet. Dan komen er rechercheurs op zoek naar de oorzaak: de technici van Aqualectra. En ten slotte bepaalt de verzekeringsmaatschappij de hoogte van de schade en of er wordt uitgekeerd: het rapport van de RvC.
De oorzaak van de black-outs heeft op basis van de interne analyse dus niets te maken met achterstallig onderhoud, tekort aan capaciteit, te weinig personeel of processen die niet of niet goed zijn doorlopen. Maar juist het onafhankelijk onderzoek door derden in opdracht van de RvC en de regering zal dat moeten bevestigen. Mocht hem iets te verwijten zijn dan zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen. Jonis: ,,Ik ga ervan uit dat het niet zo is en zou het jammer vinden. Maar als iemand een fout heeft gemaakt dan zal dat consequenties hebben, dat geldt ook voor mij.”
Zoals bekend maakt Aqualectra financieel moeilijke tijden door, onder andere door de coronamaatregelen. Maar onderhoud en bedrijfsprocessen hebben altijd prioriteit. ,,Dat is een keuze die we maken”, zegt Jonis. ,,Net zoals we dat hebben gedaan in 2011, 2012 en 2013 toen we er financieel ook slecht voor stonden.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).