Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een ultieme poging de zaak open te houden, heeft Randolph ‘Randy’ Neuman, eigenaar van Pietermaai Vastgoed nv, de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aangeschreven om haar te herinneren aan afspraken die eerder zijn gemaakt, namelijk om parkeertarieven - in ieder geval in de omgeving van Pietermaai - te hanteren die niet lager zijn dan die van Pietermaai Parking.

pietermaaiparkingMomenteel wordt door Parking Authority Curaçao (PAC) voor het parkeren in de binnenstad één gulden per uur in rekening gebracht. Dit is volgens Neuman, die bij Pietermaai Parking twee gulden per uur in rekening brengt, tegen de afspraken in die hij met minister Zita Jesus-Leito van VVRP heeft gemaakt. In een brief van 2 november 2020 herinnert Neuman de minister nog aan deze afspraken. ,,Indertijd heeft het toenmalige Bestuurscollege aan ondergetekende geoffreerd om op het Pietermaaiplein-terrein een parkeergarage te bouwen. Ondergetekende heeft bedongen dat aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan, waaronder de voornaamste waren: het opzetten en in stand houden door de overheid van een autonome autoriteit belast met het parkeren in de binnenstad (PAC); inspraak in de vaststelling van de regels die voor deze autoriteit van toepassing zouden zijn en in het bijzonder het minimumuurtarief dat door die PAC zou worden gehanteerd. Die voorwaarden zijn door de overheid geaccepteerd, waarna ondergetekende de offerte van de overheid voor de bouw voor eigen rekening van de parkeergarage heeft geaccepteerd.”

Neuman geeft aan dat hij middels zijn vennootschap zijn verplichtingen jegens de overheid tot bouw van de parkeergarage stipt en volledig is nagekomen, ‘dit terwijl al jaren geen enkele andere lokale ondernemer het aandurfde om te investeren in een miljoenen kostende nieuwbouw in de stad’. ,,Helaas heeft de overheid harerzijds de jegens ondergetekende en deze vennootschap gemaakte afspraak ten aanzien van de PAC niet volkomen gehonoreerd. Wij bedoelen hier met name de ons bij de onderhandelingen toegezegde inspraak bij de vaststelling van de door de PAC te hanteren tarieven, dit terwijl tijdens de vele onderhandelingen wij telkens impliciet erop hebben gewezen dat voor het welslagen van ons project de PAC-tarieven niet te laag mogen zijn (in ieder geval niet lager dan de onze). Bij uw brief van 17 november 2017 heeft u namens de overheid toegezegd voor de binnenstad van Punda een minimumtarief van 2 gulden per uur te zullen hanteren.”
Tegenover deze krant laat Neuman weten dat de minister ook had aangegeven bij de nieuwe aanbesteding voor het parkeerbeleid van de binnenstad het tarief te zullen verhogen. ,,Maar dat heeft ze ook nagelaten. Het is alsof ze de oude tekst heeft gekopieerd en geplakt, zonder enige wijzigingen door te voeren. Wat voor vertrouwen kan ik hebben in de regering? Ik heb een enorme investering gedaan voor de bouw van de parkeergarage en nu komt de regering haar afspraken niet na.”

Dat in de binnenstad een gulden per uur in rekening wordt gebracht tegenover de twee gulden per uur van Pietermaai Parking, is ‘oneerlijke concurrentie’, stelt Neuman. ,,Het gaat al zo slecht. Al onze winkelruimtes staan leeg. Er is niets meer, alleen één winkel houdt het nog vol. We hebben alles naar de minister opgestuurd om te bewijzen dat we verlies lijden, maar de minister geeft maar niet thuis.”
Het door Neuman verlagen van het tarief van Pietermaai Parking naar 1 gulden per uur is volgens de ondernemer ook geen optie. ,,Ik ben al verlies aan het lijden. We draaien nu op abonnees, maar ook verschillenden van hen hebben opgezegd. Kijk bijvoorbeeld naar het personeel van het Hof van Justitie. Dat waren ongeveer 60 man. Met de verhuizing van het Hof ben ik die allemaal in één klap kwijt. Op een zaterdag draai ik nu nog maar circa 300 gulden en in de week niet eens duizend gulden. We zitten nu in de survivalmode en we horen helemaal niets van de minister. Ik ben nu echt ten einde raad.”
Hoewel de brief van Neuman aan de minister al van begin november 2020 dateert, heeft hij tot heden niets van de bewindsvrouw vernomen. Pogingen van deze krant om in contact te treden met de minister bleven onbeantwoord.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).