Rhuggenaath: Deadline uitvoeringsplannen eind januari

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao begint met het uitvoeren van 20 projecten in het kader van het Landspakket. Het gaat onder andere om investeringen in het onderwijs, behoud van werkgelegenheid en versterking van het investeringsklimaat.
oprhugDat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren laten weten in een verklaring op Facebook met als titel: ‘Een nieuwe etappe: het traject voor het realiseren van het Landspakket’. Het laatste kwartaal van 2020 is gewerkt aan een actieplan met 49 thema’s. In het plan zijn doelen en data opgenomen om de voortgang goed in de gaten te kunnen houden. Daarnaast is er een uitvoeringsagenda waarin meer gedetailleerd wordt aangegeven hoe de projecten zullen worden uitgevoerd.
Vanwege de beperkte beschikbare capaciteit, wordt begonnen met de uitvoering van twintig projecten. Rhuggenaath noemt als voorbeeld ‘investeringen in het onderwijs, steun aan ondernemers voor het behoud van werkgelegenheid en versterking van het investeringsklimaat, de arbeidsmarkt en het rechtssysteem’. Voor eind januari moeten alle uitvoeringsplannen gereed zijn. De Curaçaose premier heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. ,,Ik ben zeer optimistisch dat we de deadline halen, gezien de energieke aanpak tot nu toe.”
In december heeft een vertegenwoordiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de verschillende ministeries en lokale deskundigen een inventarisatie gemaakt van de lopende projecten. Dit om een en ander ‘in lijn te brengen met het actieplan’. ,,De regering had voor het merendeel van de trajecten al plannen uitgewerkt en die hoeven nu alleen nog uitgevoerd te worden”, benadrukt Rhuggenaath. ,,Daarom kunnen we snel van start gaan.”
De regeringen van Curaçao en Nederland hebben op 2 november het Landspakket Curaçao ondertekend. Op basis van de gemaakte afspraken heeft Nederland 670 miljoen gulden aan liquiditeitssteun toegezegd. Het bedrag wordt in vier tranches uitgekeerd. De onderhandelingen over de bijbehorende Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho) zijn in volle gang. Eind december laat staatssecretaris Raymond Knops in antwoord op vragen van de commissie Koninkrijksrelaties van de Nederlandse Tweede Kamer weten dat er drie wijzigingen zijn aangebracht op het voorstel van de consensus-rijkswet. Zo moet ten minste één van de drie leden van het Coho aantoonbaar affiniteit hebben met het Caribisch deel van het Koninkrijk en moet een onafhankelijke commissie de wet na drie jaar evalueren. Ook is vastgelegd dat het Land Curaçao geen bevoegdheden worden ontnomen. ,,De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de projecten houden we in eigen hand”, zei Rhuggenaath gisteren in zijn verklaring. ,,Daarom is de leiding van het begin af aan in handen van ministers en ministeries. Mocht er extra capaciteit nodig zijn, dan zoeken we die lokaal of in samenwerking met Nederland.” De premier en zijn kabinet zijn ‘vastbesloten om de verschillende trajecten en aanpassingen te realiseren’. ,,We zullen de voet op het gas houden om samen de noodzakelijke stappen te zetten met uitzicht op een betere toekomst voor eenieder van ons.”
Ook staatssecretaris Knops vertrouwt op de daadkracht van Curaçao, zo blijkt uit zijn antwoorden aan de commissie. ,,Ook de regering van Curaçao is ervan doordrongen dat het nu noodzakelijk is hervormingen door te voeren om Curaçao economisch weerbaarder te maken en de maatschappelijke stabiliteit te vergroten.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).