Covid had positieve uitwerking op criminaliteit in 2020

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Op praktisch alle gebieden van criminaliteit was er in 2020 een aanzienlijke daling. Dit heeft vooral te maken met Covid-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen die sinds maart 2020 af en aan van kracht zijn.

crime,,Het was een relatief rustig jaar”, luidt dan ook de conclusie van minister Quincy Girigorie van Justitie, die gisteren de criminaliteitscijfers van 2020 presenteerde.
Het aantal moordgevallen van 2020 is de laagste van de afgelopen 17 jaar. Afgelopen jaar zijn 13 moorden geregistreerd. Het jaar daarvoor waren dat er 19, in 2018 21, in 2017 27 en in 2016 19. In 2020 zijn 22 personen aangehouden voor moord. Het aantal opgeloste moordzaken is dat jaar aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2016 werd 36 procent van het aantal moordzaken opgelost; in 2017 39 procent; in 2019 59 procent en in 2020 67 procent.
Het aantal verkeersdoden – hoewel deze categorie niet aan criminaliteit is gerelateerd – is eveneens in het voorgaande jaar afgenomen. Dit wordt door de politie toegeschreven aan de verschillende maatregelen die in 2020 zijn genomen om het verkeer te verminderen, zoals de plachi di dia, de toke de keda, de lockdown en de shelter in place. In 2020 waren elf verkeersdoden te betreuren.
Op het gebied van atrako (gewapende overval) werd in 2020 ten opzichte van een jaar eerder ook een daling geregistreerd. In 2019 werden er 407 atrako’s gepleegd en in 2020 was dit 270. In 2020 zijn 87 personen voor gewapende overvallen aangehouden; in 2019 was dit 144; en in 2018 100. De daling in het aantal aangehouden personen heeft onder andere te maken met het feit dat één persoon in 2020 is aangehouden die verantwoordelijk is geweest voor meer dan 40 atrako’s. Vorig jaar zijn 80 illegale vuurwapens in beslag genomen; in 2019 103; en in 2018 128.
Het aantal winkelinbraken is in 2020 met 19 procent gedaald; en het aantal inbraken in auto’s is in 2020 zelfs met 61 procent gedaald. Deze daling heeft te maken met het feit dat er minder toeristen op het eiland zijn geweest met een huurauto, maar ook omdat er minder activiteiten zijn geweest. Criminelen richten zich vaak op activiteiten om daar in auto’s in te breken en op toeristen die als makkelijk doelwit worden gezien.
Wat in 2020 wel aanzienlijk is toegenomen, is het aantal gevallen van relationeel geweld. 2019 Werd afgesloten met 120 geregistreerde gevallen van huiselijk geweld en 2020 met 190 gevallen. ,,Dat is een drastische stijging”, zei minister Girigorie, die aangaf dat er sinds 2018 een stijging wordt waargenomen die sindsdien aanhoudt. Gebaseerd op afspraken binnen de justitiële keten treden zowel het Openbaar Ministerie (OM) als het Korps Politie Curaçao (KPC) strenger op tegen daders van huiselijk geweld.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).