RdK bevestigt selectie Curaçao Oil Refinery Complex (Corc)

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) bevestigt nu zelf ook dat het lokale Curaçao Oil Refinery Complex bv (Corc) als ‘preferred bidder’ voor de overname van de Isla-olieraffinaderij is geselecteerd.

F05 Rdk arbeiders naar Bullenbaai cmykHet aftellen kan beginnen, want begin maart moeten de definitieve contracten worden getekend. Tussen nu en 28 februari moet er volgens het strakke schema erg veel gebeuren. Om te beginnen overeenstemming over de conceptovereenkomsten.

In een gistermiddag uitgebrachte persverklaring geeft RdK aan dat de Project Management Organization (PMO) op 18 december de bindende offertes - ‘binding proposals’ - van de partijen die tot dan in het selectieproces waren overgebleven, heeft ontvangen.

,,Gedurende een transparant proces en na een diepgaande analyse heeft PMO haar werk overhandigd aan de directie van RdK, die op zijn beurt een voorstel voor een preferred bidder heeft gedaan aan de raad van commissarissen (RvC). Op 2 januari hebben de statutaire organen van RdK ingestemd met de aanbevelingen van de directie. Ook heeft de Raad van Ministers het besluit, dat door de statutaire organen van RdK is goedgekeurd, bevestigd. Het bedrijf dat is gekozen om verder mee te onderhandelen, is Curaçao Oil Refinery Complex bv”, stelt overheids-nv RdK in het communiqué.

Op 31 december berichtte het Antilliaans Dagblad dat Corc als beste uit de bus was gekomen en in het kader van het ‘Project Arawak’, zoals de zoektocht naar een nieuwe operator voor de petroleumfaciliteiten heet, zou worden aangesteld als preferred bidder. Op dat moment wilde RdK echter nog niets bevestigen.

Nu is het wel zover en gaan de onderhandelingen beginnen om tot een definitief contract te komen voor een ‘participatiemodel’ tussen RdK en Corc. Parallel daaraan zal Corc met de regering van Curaçao en aan de overheid gerelateerde partijen onderhandelen over zaken als fiscaliteit, investeringsvoorwaarden, vergunningen (waaronder de milieuregels), werkgelegenheid, maritieme dienstverlening en levering van brandstof voor de lokale markt. Ook met de werknemers en hun vakbonden zal Corc het gesprek moeten opstarten.

De verwachting en de bedoeling is dat er over alle contracten tegelijkertijd kan worden onderhandeld, met het doel alle documenten uiterlijk op 1 maart 2021 te kunnen ondertekenen. Het zou gaan, zo verneemt deze krant, om een leaseovereenkomst van de Isla-raffinaderij, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en de olieterminal bij Bullenbaai.

Corc wordt bestuurd door Javier Hernández, die jarenlang directeur was van Refineria Isla Curaçao. De ervaren, inmiddels 80-jarige, Hernández wordt in de Corc-directie bijgestaan door de 49-jarige Manoel ‘Lito’ De Silva De Freitas, die veelal het aanspreekpunt van het bedrijf is. Corc is voor de realisatie van Arawak samenwerkingsverbanden aangegaan met internationale partners, waaronder uit Brazilië en China.

Er is een belangrijk stap gezet, maar niets is definitief. Geen van de partijen is in dit stadium gebonden of verplicht tot het bereiken van een finale overeenkomst over het gebruik, de exploitatie, het onderhoud en de modernisering van de oliefaciliteiten. Wel beloven zij er alles aan te doen om tot een contract te komen. Er resten nog 54 dagen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).