Curaçao 30,3% en Sint Maarten 40,3%

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het reële bbp (bruto binnenlands product) van Curaçao is in het tweede kwartaal van 2020 met een ongekende 30,3 procent, en op Sint Maarten met zelfs 40,3 procent, gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

F03 KrimpDat meldt de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in verband met de publicatie van het verslag over het tweede kwartaal 2020. Uit een eerder advies aan de regering bleek al dat de CBCS over heel 2020 een krimp verwacht van 19,9 procent. Ook ongekend.

De afname van de prijsinflatie in de gehele monetaire unie, voornamelijk als gevolg van de lagere binnenlandse brandstofprijzen, was consistent met de daling van de internationale olieprijzen. Op Curaçao nam de inflatie af van 2,8 procent in het tweede kwartaal van 2019 naar 2,0 procent in het tweede kwartaal van 2020, terwijl op Sint Maarten de inflatie licht daalde naar 0,5 procent ten opzichte van 0,6 procent het jaar daarvoor.

,,De wereldeconomie kromp sterk in het tweede kwartaal van 2020. De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus - en de ziekte Covid-19 die het veroorzaakt - in te dammen hebben de economische activiteit in de geavanceerde, opkomende en zich ontwikkelende economieën namelijk afgeremd”, begint president Richard Doornbosch. ,,Ook de regeringen van Curaçao en Sint Maarten hebben vergaande maatregelen genomen die de economische bedrijvigheid gedurende het grootste deel van het tweede kwartaal van 2020 vrijwel tot stilstand hebben gebracht. Na de sluiting van de grenzen voor commerciële vluchten en maritiem verkeer medio maart hebben de autoriteiten op Curaçao eind maart een totale lockdown opgelegd, terwijl op Sint Maarten begin april een 24-uurs uitgaansverbod in werking trad. Na een zestal weken zijn de landen met een geleidelijke de-escalatie van de beperkende maatregelen begonnen.”

Het reële bbp op Curaçao daalde in het tweede kwartaal van 2020 sterk als gevolg van een daling van de binnenlandse en de netto buitenlandse vraag. In alle componenten van de binnenlandse vraag was een daling zichtbaar, maar het meest uitgesproken was dat in de particuliere consumptie. ,,Deze afname van de particuliere consumptie was vooral het gevolg van de lockdown in combinatie met de verslechtering van de arbeidsmarkt, gematigd door de steunmaatregelen van de overheid, waaronder loonkostensubsidies.” De particuliere investeringen namen af doordat bedrijven te midden van de pandemie hun investeringen vertraagden of uitstelden.

De daling van de overheidsconsumptie werd veroorzaakt door lagere uitgaven voor goederen en diensten. Bovendien zijn de overheidsinvesteringen gedaald; de overheid heeft namelijk geen grote investeringen gedaan.

De zogeheten netto-buitenlandse vraag droeg ook negatief bij aan het reële bbp, aangezien de export sneller daalde dan de import. De daling van de export was voornamelijk het gevolg van de pandemie en de daarmee samenhangende inperkingsmaatregelen, met name de grenssluiting. De importdaling weerspiegelde tegelijkertijd de afname van de binnenlandse vraag en van de toeristische uitgaven.

,,Van alle economische sectoren daalde de reële toegevoegde waarde, het meest uitgesproken in de sectoren restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie, groot- & detailhandel en industrie”, aldus de CBCS-president. De overheidssector, vervolgt Doornbosch, heeft daarentegen een positieve bijdrage geleverd aan het reële bbp, door de financiële steun die de overheid heeft verleend aan de meest getroffen groepen in de samenleving.

De sterke krimp in de horeca kwam vooral door de grenssluiting, die de toegang van bezoekers blokkeerde en de cruiseactiviteiten heeft stil gelegd. Bovendien heeft de lockdown ook de restaurantdiensten aan de lokale consumenten stopgezet. Na de lockdown konden restaurants echter onder bepaalde voorwaarden weer open.
Ook de transport-, opslag- en communicatiesector werd zwaar getroffen door de grenssluiting, die tot minder activiteiten in de zeehaven en op de luchthaven heeft geleid.

In de industriesector kromp de reële productie vooral door de sluiting van de raffinaderij in december 2019 als gevolg van het aflopen van het leasecontract met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA. Ook de scheepsreparatieactiviteiten gingen als gevolg van de pandemie en de lokale inperkingsmaatregelen achteruit.

De daling van de reële toegevoegde waarde in de groot- en detailhandel werd veroorzaakt door de afname van de binnenlandse vraag en de lagere toeristische uitgaven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).