Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen 2015 en 2017 heeft het Afpakteam goederen en geld in beslag genomen ter waarde van circa 46 miljoen gulden.

afpakteamDat blijkt uit cijfers die de regering genoemd heeft in antwoord op Statenvragen die eerder dit jaar gesteld zijn over de ontwerp-Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening.
Er is geen jaarverslag 2017 van het Afpakteam en het Openbaar Ministerie (OM) is momenteel bezig met de jaarrapportage Integraal Afpakteam Kòrsou 2018-2019, zo meldt de regering. Wel zijn cijfers bekend over de jaren 2015 en 2017 die in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) in januari 2018 zijn gepresenteerd voor de minister van Financiën van Curaçao en de ministers van Justitie van het Koninkrijk. In die presentatie zijn de volgende cijfers gepresenteerd: Tussen september 2015 en december 2015 is aan contanten 340.442 gulden geïnd. In 2016 is een bedrag van 1.336.863 gulden aan contanten afgepakt en in 2017 een bedrag van 2.045.923 gulden. Beslagen op bankrekeningen (waarvan negen executoriaal beslag) leverde bij twintig rekeningen 2.175.149 gulden op, bij twee rekeningen 38.737 euro en bij zes rekeningen 30.065 dollar. Beslag op onroerende goederen, te weten 48 panden (3 executoriaal en 45 conservatoir) was goed voor 34.436.171 gulden. Beslag op roerende goederen leverde het volgende op: 89 motorrijtuigen ter waarde van 3.356.323 gulden, 13 vaartuigen ter waarde van 525.600 gulden en één vliegtuig ter waarde van 1.350.000 gulden. Opgeteld (door red.) komt dit neer op een bedrag van 45.725.062 gulden (euro’s en dollars omgerekend, red.).
De regering legt uit: ,,De werkzaamheden van het afpakteam zijn gericht op het afpakken van crimineel verkregen vermogen. Een van de voornaamste doelstellingen van het afpakteam is door middel van het afpakken van crimineel verkregen vermogen een helder signaal af te geven aan de samenleving dat misdaad niet loont. De wettelijke grondslag voor de werkzaamheden is te vinden in het Wetboek van Strafvordering met uitvoeringsregelingen. In dit kader vinden er huiszoekingen ter inbeslagneming en ontneming plaats. Er worden daarbij geld, auto’s, boten en sieraden in beslag genomen, waarna de goederen worden geveild. Ook wordt er geld verkregen via beslaglegging.”
Uit een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving blijkt dat de kosten van het personeel van het afpakteam uit de opbrengsten worden vergoed. Vervolgens worden de andere kosten die met het afpakteam gemoeid zijn (bijvoorbeeld aanschaf materieel, veilingkosten) betaald uit de opbrengsten. De bedoeling is om na verrekening de resterende opbrengsten tussen Justitie en Financiën te verdelen. In 2017 schrijft de Raad: ,,Over de verdeelsleutel waren ten tijde van het onderzoek nog geen afspraken gemaakt. Alle opbrengsten zijn op een aparte rekening gestort. De verwachting is dat het aan Justitie toekomende aandeel van de opbrengsten in het criminaliteitsfonds wordt gestort.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).