Land betaalt gedurende 15 jaar; license fee met half procent omhoog

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao zal in verband met de Girobankproblematiek op kwartaalbasis in 60 termijnen - gedurende in totaal 15 jaar - aan zijn verplichting jegens de Centrale Bank CBCS voldoen, te beginnen vanaf drie jaar na ondertekening van de overeenkomst.
GiroHet gaat in totaal om een bedrag van 267 miljoen gulden dat de CBCS in het kader van de noodregeling bij Giro, die al sinds eind 2013 voortduurt, aan deze noodlijdende commerciële bank heeft voorgeschoten.
De verplichting om de CBCS te compenseren zal de overheid bekostigen uit de meeropbrengsten van een door te voeren verhoging met 0,5-procentpunt van het door de deviezenbanken verschuldigde licentierecht (license fee). Dat betekent dat de license fee 1,5 procent wordt, te betalen door burgers en bedrijven.
Het Land en de CBCS kunnen overeenkomen dat de start van de termijnbetalingen maximaal twee keer met een jaar wordt uitgesteld. De Curaçaose overheid is de Centrale Bank een rente verschuldigd van 2 procent op jaarbasis over het meerdere van het bedrag van de verplichtingen jegens de CBCS, dat uitkomt boven 60 miljoen.
Uitgaande van de start met de aflossing drie jaar na ondertekening van de overeenkomst zal de jaarlijkse last (aflossing plus rente) aan het begin naar verwachting ongeveer 22,8 miljoen bedragen, langzaam aflopend tot ongeveer 18,7 miljoen per jaar aan het einde van de aflossingsperiode.
Over de dekking door middel van de verhoging van de license fee: in de periode 2015-2019 heeft Curaçao jaarlijks gemiddeld ruim 48 miljoen aan licentierechten ontvangen. Dat is een opbrengst die is verkregen met toepassing van het huidige tarief van het licentierecht van 1 procent. Op basis van dat jaarlijks gemiddelde zou een verhoging van het licentierecht met 0,5-procenpunt in een meeropbrengst van jaarlijks 25 miljoen kunnen resulteren.
De verplichting die het Land op zich neemt om de CBCS te compenseren zal worden neergelegd in een overeenkomst tussen het Land, de zogeheten Special Purpose Verhicle (SPV) en de CBCS. Daarmee draagt de Centrale Bank haar vordering op Girobank - met de daaraan verbonden pandrechten op de leningenportefeuille - aan de SPV over. Als tegenprestatie neemt de overheid de verplichting op zich om de CBCS te compenseren voor het bedrag van 267 miljoen. En de SPV zal de opbrengsten van de leningenportefeuille aanwenden ten behoeve van de depositohouders van Girobank.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).