Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering heeft de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’ geëvalueerd en besloten om de tarieven ongewijzigd te laten.

zonnepanelen,,De vaste maandelijkse vergoedingen verschuldigd ter dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen, zullen worden gehandhaafd”, zo staat uitgelegd in een officiële bekendmaking van de regering.
De regering meent dat met het handhaven van de huidige teruglevertarieven per 1 januari 2021, ervoor gezorgd wordt dat particulieren of bedrijven een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren. Deze terugverdienperiode ligt ‘zelfs onder de gangbare internationale terugverdientijden’, aldus de bekendmaking.
Het tarief voor teruggeleverde elektriciteit zal dus worden gehandhaafd op 0,25 gulden per kWh. Met de gehandhaafde tarieven zijn de inkoopkosten voor Aqualectra redelijk in lijn met de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit, zo wordt verder uitgelegd.

De markt voor zonnepanelen (PV-installaties) is in 2019 weer voorzichtig gegroeid en deze groei heeft zich in 2020 voortgezet, zo blijkt uit de bekendmaking. De belangrijkste factor hierin is de gemiddelde daling van de investering voor een installatie met zonnepanelen, in combinatie met het redelijk stabiele niveau van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit gedurende 2020. De regering: ,,Dit heeft een gunstig effect op de terugverdientijd voor eindgebruikers met eigen duurzame elektriciteitsproductie voor eigen gebruik vanwege de besparingen die hieruit voortvloeien.”
Sinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Op dit moment worden voor teruglevering van elektriciteit aan het net tarieven toegepast die bestaan uit een vergoeding van 0,25 gulden per kWh teruggeleverde elektriciteit in combinatie met een te betalen vaste vergoeding van 8, 16 of 24 gulden per geïnstalleerde kWp per maand.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).