Onderwijsminister Croes in januari met plan voor verlichting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De druk op leerkrachten om online les te geven is groot en soms zelfs ondraaglijk omdat deze vorm van onderwijzen meer begeleiding en aandacht vergt.
druklesHet ministerie werkt nu aan scenario’s en voorstellen die in de eerste week van januari gepresenteerd worden om verlichting te geven aan de leerkrachten. Dat is door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Steven Croes (PAR), tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten naar voren gebracht.
Ook heeft hij gesteld dat online lesgeven niet de meest ideaal vorm is, maar dat uit onderzoek blijkt dat alleen de schoolresultaten bij vsbo-scholen er onder lijken te lijden. Uit een ander onderzoek dat de minister heeft uitgevoerd onder 306 ouders van kinderen in het onderwijs, blijkt overigens dat de meesten internetaansluiting thuis hebben (94 procent) en ook een apparaat waarmee gewerkt kan worden, zoals een laptop, tablet of smartphone (92 procent).
Vaststaat dat met de 30 miljoen euro die Nederland in het kader van het Landspakket schenkt aan het Curaçaose onderwijs, onder meer met spoed gewerkt zal worden aan het verbeteren van de stroomcapaciteit op de scholen, zodat er ook snel betere internet- en ICT-faciliteiten kunnen komen.
De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft overigens met UTS/Flow afgesproken dat onderwijsinstellingen gratis internetverbinding kunnen krijgen, zo liet Croes de Statenleden weten.
Ook wordt prioriteit gegeven aan de installatie van de zonnepanelen. Enkele scholen zijn al voorzien van zonne-energie en voor de tweede fase van nieuwe scholen worden de daken nu verstevigd, om zo de panelen erop aan te kunnen brengen.
Gisteren is een conceptplan van aanpak gereedgekomen voor de besteding van de gift van Nederland dat opgesteld is in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. ,,Het geld staat nog niet op de rekening, maar vormt ook geen onderdeel van de Landsbegroting”, zo antwoordt Croes op een specifieke vraag hierover. ,,Naast ICT-faciliteiten is een eerste assessment gedaan en gekeken naar waar nog meer behoefte aan is voor wat betreft schoolmaterialen en benodigdheden”, zo verklaart de bewindsman ten aanzien van de nadere besteding van de 30 miljoen euro.
Ondertussen wordt met een eerste half miljoen euro, dat al wel beschikbaar is gesteld, gewerkt aan noodreparaties, te weten het wegwerken van lekkende daken en niet-functionerende toiletten. Dit wordt gedaan samen met Stichting Onderhoud Scholen (SOS) en Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid Reda Sosial, die over de gelden beschikt.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).