Inspectieonderzoek legt kwetsbaarheden veiligheid bloot

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Cybercrime, terrorisme en grensbewaking moeten volgens de Raad voor de Rechtshandhaving verheven worden tot prioriteiten op het gebied van de nationale veiligheid.

CybercrimeOp de terreinen cybersecurity en terrorisme dient er specifieke wet- en regelgeving en beleid te komen. Dat stelt de raad na een inspectieonderzoek. Op het gebied van de grensbewaking is een baselinestudie gemaakt dat door het Justitieel Vierlandenoverleg is geaccordeerd. Het is nu een kwestie van implementatie hiervan.
,,Alhoewel hard wordt gewerkt aan de integraliteit van de aanpak, komt de raad tot de conclusie dat met uitzondering van de grensbewaking, op de andere terreinen veel werk verzet moet worden om tot een daadwerkelijke integrale aanpak te komen.”
Over de vraag welk veiligheidsniveau voor Curaçao geldt, luidt het antwoord van de Raad voor de Rechtshandhaving ‘dat op geen van de onderzochte terreinen het veiligheidsniveau bepaald kan worden’. De aanbeveling is dan ook om op al deze gebieden periodiek de nodige dreigings- en risicoanalyses op te stellen.
,,Een succesvolle cyberaanval kan namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de economie en de vitale infrastructuur,” meldt de raad in een perscommuniqué. ,,Curaçao is een mogelijk doelwit voor terroristen vanwege de banden met de Verenigde Staten en Nederland. Het tijdig vergaren van informatie, ook wat betreft de terroristen die van het strijdtoneel in het Midden-Oosten terugkeren, is een belangrijk aandachtspunt.”

Aldus moet internationale samenwerking een prioriteit te zijn, maar ook lokaal is het noodzakelijk voorbereid te zijn om een eventuele terroristische daad het hoofd te bieden. Hiertoe is het Terrorisme Incident Respons Plan in 2015 aangepast.
,,Veiligheid is een thema waarmee de mensheid zich dagelijks bezighoudt”, legt de raad uit. Het zorgdragen voor de veiligheid is echter niet alleen een taak van justitie. De Raad voor de Rechtshandhaving stelt een ‘integrale aanpak’ voor, waarbij alle groepen binnen de gemeenschap een steentje bijdragen.
De raad heeft door middel van het inspectieonderzoek inzicht verkregen in hoeverre de justitiekolom in staat is om uitvoering te geven aan het beleid. Wat betreft de grensbewaking is er dus een begin gemaakt met een integrale aanpak met als resultaat dat nieuw beleid binnenkort geïmplementeerd wordt.
,,Wel dient hard gewerkt te worden aan het vreemdelingenprobleem, waarbij vreemdelingen zowel op legale als illegale wijze het land binnenkomen en hier langer verblijven dan toegestaan is.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).