Afgelopen 3 jaar al meer dan 20 gesprekken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eigenaar Hushang Ansary blijft de bestaande problemen bij Ennia ontkennen, waardoor er nog steeds geen begin is van een serieus voorstel voor compensatie van de schade die door tienduizenden polishouders is geleden.

ansaryTerwijl het onderzoek naar de exacte schade onlangs is afgerond en een totale schadeclaim van 854 miljoen gulden wordt gevorderd, praat Ansary erg veel - de afgelopen drie jaar is meer dan twintig keer met hem gesproken - maar doet de Amerikaanse miljardair van Iraanse afkomst tot op heden geen enkel concreet voorstel voor een echte oplossing.

Sterker, Ansary en de overige in de aansprakelijkheidsprocedure gedaagde ex-bestuurders van verzekeringsmaatschappij Ennia stellen het bestaan van een tekort telkens opnieuw ter discussie. Zo bleek afgelopen week tijdens een zitting bij het gerecht op Curaçao. Vorige week maandag nog is er door de Centrale Bank CBCS wéér met Ansary en zijn rechterhand Abdallah Andraous - ex-directeur Ennia - gesproken. Sinds juli 2018 is bij Ennia de noodregeling van kracht en heeft de CBCS er het roer overgenomen, met als doel orde op zaken te stellen.

‘Treffend’, zo noemen de advocaten van de Ennia-bedrijven en CBCS deze bespreking. In plaats van te spreken over een concreet voorstel, zoals vooraf was afgesproken, vervielen de 94-jarige aandeelhouder en zijn vertrouweling in het gebruikelijke patroon: namelijk door te stellen dat er geen bewijs zou zijn voor de onrechtmatige onttrekkingen en ook dat er überhaupt geen tekort zou bestaan.

Volgens de gemachtigden van CBCS en Ennia kwam Ansary niet met een concreet en realistisch voorstel, maar in plaats daarvan opperde hij dat Ennia zou moeten worden omgevormd tot een ‘financial services group’ met als doel verdere groei in de regio. Ook lanceerde Ansary het idee dat hij een stichting voor sociale woningbouw zou oprichten en zou investeren in een textielproducent, wat op Curaçao voor werkgelegenheid zou moeten zorgen.

Niet Ansary zelf, die samen met de andere gedaagden een claim van 854 miljoen aan zijn broek heeft hangen, maar de op te richten ‘financial services group’ (lees: Ennia zelf dus) zou dit moeten bekostigen.

Dit soort voorstellen lijken alleen bedoeld ‘om de publieke opinie op Curaçao te beïnvloeden’, aldus de advocaten van CBCS/Ennia. Een realistische oplossing voor de situatie waarin de eigenaar en de voormalige directeuren het verzekeringsbedrijf hebben gebracht, is het in ieder geval niet.

De Centrale Bank heeft namens de Ennia-entiteiten ‘de sterke voorkeur’ om de kwestie in der minne te regelen. Maar voor een minnelijke regeling moeten Ansary cum suis wel meewerken. ,,It takes two to tango”, klonk het in de rechtszaal.

Tot op heden hebben gedaagden geen enkele blijk gegeven van een serieuze bereidheid om tot een regeling te komen die recht doet aan de financiële situatie van Ennia en daarmee aan de belangen van de polishouders. Een minnelijke regeling is wat CBCS/Ennia alleen mogelijk als de geleden schade - 854 miljoen dus - wordt vergoed door middel van concrete inbreng van financiële middelen.

Ruim twintig keer is met Ansary gesproken hierover. Vertegenwoordigers van Ennia en de Centrale Bank zijn voor die gesprekken meerdere keren naar de Verenigde Staten gereisd. Maar telkens tevergeefs. Telkens hetzelfde riedeltje en/of een rad voor de ogen, zoals vorige week met het voorstel van een soort goede doelenstichting; niet met geld van Ansary, maar met geld van Ennia.

Dit terwijl polishouders van de verzekeraar de prijs betalen: ,,De angst als het gaat om hun pensioenuitkeringen, waarmee de polishouder nu al meer dan twee jaar dagelijks leven, moet spoedig ten einde komen. Een oplossing voor de problemen bij Ennia duldt gen enkel uitstel”, zo verklaarde het advocatenteam van Ennia/CBCS.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).