Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er is door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een commissie in het leven geroepen om waterbeleid - ofwel een Integrated Water Resources Management - voor Curaçao te ontwikkelen.

waterbeleidDat maakt de VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR) in een schrijven aan de Staten bekend. Het gaat om geïntegreerd beleid waarmee wordt aangegeven hoe Curaçao in de nabije toekomst verantwoordelijker om moet gaan met water. De minister schrijft dat de betreffende commissie een eerste consultatiesessie heeft georganiseerd waarbij het beleidsplan ‘De toekomst van Water - Beleidsplan voor integraal waterbeheer’ werd gepresenteerd.

De commissie heeft doel 6 van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties (‘Schoon water en sanitair’) geanalyseerd en is nagegaan hoe ver Curaçao is gevorderd om in 2030 volledig aan deze eisen te kunnen voldoen. Van de acht punten die algemeen toepasbaar en wenselijk zijn, is ervoor gekozen om voor Curaçao aan de eerste vijf te werken. Deze doelen zijn opgenomen in het beleidsplan en de strategieën die gebaseerd zijn op de werkelijke situatie, capaciteit, niveau van ontwikkeling en prioriteiten van het land.

Op Curaçao is 98,8 procent van de huizen aangesloten op het distributienet van Aqualectra en is 2 procent niet in staat de waterrekening te betalen, schrijft Jesus-Leito in haar brief. ,,Het is een grote uitdaging voor alle landen wereldwijd om in 2030 aan de doelen te voldoen en dat geldt ook voor Curaçao”, aldus de minister.

Eén van de gestelde doelen voor Curaçao is om alle sociale woningen die door de woningcorporatie FKP gerenoveerd of gebouwd worden aan een waterverbruik van maximaal 105 liter per dag per persoon zullen voldoen in 2025 en 90 liter per persoon per dag in 2030. Verder dient er een erkenningsregeling te worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor nieuwe en bestaande woningen die duurzaam zijn (lage energieverbruik en waterverbruik) en moet een keurmerk worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor waterapparatuur.

Op huishoudelijk niveau moet een bewustwordingstraject als pilotproject in de urgentiewijken worden ontwikkeld en uitgevoerd, die ook toepasbaar is op de sociale woningen van FKP en moeten normen en richtlijnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor het gebruik van niet-drinkbaar water. Ook zou een fonds moeten worden ontwikkeld voor het bekostigen van waterbesparende maatregelen voor minderbedeelden en moet in de wet de verplichting van certificering voor verkoop en nieuwbouw worden verankerd en voor het gebruik van het keurmerk in de detail- en groothandel.

Voor de industriële, commerciële, toeristische en dienstverlenende sector geven de planmakers aan dat een belastingstelsel moet worden ontwikkeld waarbij bedrijven in deze sectoren die binnen een periode van vijf jaar maatregelen nemen voor de verduurzaming van hun bedrijf worden beloond.

Voor de eigen huisvesting zal de overheid streven naar het onderbrengen van zijn organisaties in panden die voldoen aan de duurzaamheidseisen, waarbij alle organisaties van de overheid in het jaar 2030 in een pand zitten dat voldoet aan de duurzaamheidseisen van het middelste niveau. Ook de scholen worden meegenomen en zullen uitgerust worden met waterbesparend apparatuur.

Voor de landbouwsector staat in het waterbeleidsplan dat landbouwpraktijken die minder water vereisen en het planten van gewassoorten en variëteiten die minder water nodig hebben, moeten worden gestimuleerd. Ook wordt aanbevolen een zaadbank op te richten voor gewassen die aangepast zijn aan het klimaat; om de hoeveelheid gezuiverd afvalwater in de landbouw te vergroten; en om toegepast onderzoek in het verbeteren van landbouwtechnieken te stimuleren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).