Na tien jaar voldaan aan vereiste in Staatregeling

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsverordening uitzonderingstoestand (de Noodwet) is in de Staten aangenomen met elf stemmen vóór van de coalitieleden en negen stemmen tegen van de oppositie. De enige die niet heeft gestemd is Amparo dos Santos van KdNT.

noodwetBij de wet is een vierde nota van wijziging toegevoegd waarin eigenlijk alleen een negatief advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de winkelsluitingswet is overgenomen en dus alsnog niet is meegenomen in de Noodwet.

Verder is door de MAN-fractie een amendement ingediend met enkele wijzigingen waarover minister-president Eugene Rhuggenaath aangaf dat de Staten hier zelf over konden stemmen. Dit amendement is met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Belangrijke wijziging die daarom nog doorgevoerd zal worden is allereerst dat de voorzitter van de Staten direct na het afkondigen van de noodtoestand een vergadering moet beleggen binnen twee keer 24 uur waarin wordt besloten over het voortduren van de uitzonderingstoestand. Ook als er (op een later tijdstip) een verzoek wordt ingediend om te vergaderen over het voortduren van de uitzonderingstoestand, moet er binnen twee keer 24 uur een vergadering worden belegd. Statenlid Yaël Plet (MAN) legt uit: ,,Hiermee wordt de rol van de Staten nog eens benadrukt en wordt ook voorkomen dat een Statenvoorzitter een stokje kan steken voor het beleggen van een vergadering.”

Verder wordt ten aanzien van het eigendomsrecht meer expliciet aangegeven wanneer men een huis mag binnentreden, te weten bij oorlog, natuurgeweld, terrorisme of een militaire inval. Ook moet de ambtenaar zich legitimeren tenzij de buitengewone omstandigheden dit onmogelijk maken.

En daarnaast wordt er met betrekking tot de rechtsgang van burgers aan de wet toegevoegd dat het griffierecht deze gang niet in de weg mag staan en dat een burger vrijgesteld moet kunnen worden van betaling of uitstel van betaling moet kunnen krijgen.

De MAN-fractie kijkt daarom, zo blijkt uit de stemmotivering aan het einde van de vergadering, tevreden terug op het gehele proces. Wimbert Hato (MAN) zegt bijvoorbeeld: ,,Ik richt me tot mijn familie. Ik zal nooit voor een wet stemmen die tegen jullie grondrechten ingaat. Ik draag met mijn stem juist bij een onze veiligheid en de veiligheid van het land.”

Andere coalitieleden wijzen op het feit dat het tien jaar geduurd heeft om de in de Staatregeling verplicht gestelde Landsverordening te maken en dat het tijd is dat het land nu een wet heeft die bij uitzonderingstoestanden kan worden ingezet. Eugene Cleopa (MAN) stelt nog eens vast dat dat het hier niet om een machtigingswet gaat maar om een noodwet.

Jeser el Ayoubi (PAR): ,,Gezien de coronacijfers ben ik blij dat het nu mogelijk wordt de noodzakelijke maatregelen te treffen en controles uit te voeren die een legale basis hebben.”

Oppositieleden Charles Cooper (MFK) en Rennox Calmes (onafhankelijk) geven in hun stemmotivering vooral aan dat zij vinden dat de wet nog niet rijp is voor stemming.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).