Ook stroom en water dalen in prijs

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de laatste maand van het jaar, december, zullen consumenten minder kwijt zijn aan benzine, diesel, water en stroom.
benzineVanaf dinsdag 1 december 2020 zal het gereguleerde tarief van benzine en diesel op Curaçao dalen; ook de prijzen van elektriciteit en water dalen met ingang van de feestmaand.
Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) in haar maandelijkse toelichting op de prijzen. BT&P houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.
Benzine (Mogas 95), nu nog ruim 1,89 gulden per liter, wordt drie cent goedkoper en kost vanaf dinsdag 1,86 gulden aan de pomp. Voor een liter diesel (gasolie low sulfur diesel, LSD) moet in december 1,37 gulden worden afgerekend; dat is zelfs 11 cent minder dan de 1,48 gulden die het momenteel kost.
Het kan dus lonen om, als het kan, nog even te wachten met tanken. De daling van het eindgebruikerstarief voor Mogas 95 (benzine) is het resultaat van een lichte stijging van de aankoopprijs en een (grotere) daling van de correctie in de zogeheten overschot/tekort- ofwel recovery-component. De daling van het eindgebruikerstarief voor gasolie LSD (diesel) is voornamelijk het gevolg van een daling van zowel de aankoopprijs als de correctie in de overschot/tekort-component.
De eindgebruikerstarieven voor kookgas LPG 100 lbs en LPG 20 lbs blijven ongewijzigd; 70 gulden voor een grote cilinder en 14 gulden voor een kleine.
Oók elektra en leidingwater van Aqualectra worden voordeliger. Elektriciteit kost nu nog bijna 55 cent (54,89) voor de eerste 250 kilowattuur (kWh) - het goedkoopste tarief voor huishoudelijk gebruik. En dat is vanaf volgende week iets meer dan 53 cent (53,42). Een daling met bijna anderhalf cent per kWh.
Voor de eerste 9 kuub (m3) drinkwater, geproduceerd en gedistribueerd door het nutsbedrijf, betaalt een huishouden in december 7,99 gulden. Dat is ruim 8 cent per kuub voordeliger dan de huidige bijna 8,08 gulden.
BT&P legt uit: ,,Het betreft een daling van de elektriciteitstarieven die het resultaat is van dalende (gemiddelde) inkoopkosten van brandstoffen alsmede een lagere correctiefactor over de maand oktober 2020.” En over de kosten voor de productie van water luidt de toelichting dat deze licht zijn toegenomen als gevolg van de gewijzigde productie-mix, maar door de lagere correctiefactor over de maand oktober 2020 is er per saldo sprake van een daling van de watertarieven.
Iedere maand varieert de inzet van de verschillende productiemiddelen, ook wel ‘de productiemix’ genoemd. De hoogte van de brandstofclausule wordt daarom maandelijks door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van wat de productiemix zal zijn, in dit geval voor de maand december 2020. Als een maand later blijkt dat de component te hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de maand oktober 2020.
Naast brandstof wordt de prijs voor stroom en water bepaald door het zogeheten ‘basistarief’; voor zowel water als elektriciteit wordt dat één keer per jaar bepaald door BT&P. Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van stroom en water en alle kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen.
BT&P adviseert de ministerraad over de nieuwe tarieven. Pas nadat deze het voorstel goedkeurt, stelt de minister van Economische Ontwikkeling, die tevens belast is met Energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een maandlang gehanteerd mogen worden.
,,Met deze procedure, die internationale en lokale factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke, transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en elektriciteit aan de lokale bevolking.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).