Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Nationale Bibliotheek van Curaçao (Biblioteka Nashonal Kòrsou, BNK) zal eerdaags aangesloten worden op de digitale afdeling van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland.

bibliotheekDat is in het Onderwijs Vierlandenoverleg overeengekomen en daar worden nu alle stappen voor ondernomen.
Dat laat de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Eugene Rhuggenaath (PAR) weten in antwoord op Statenvragen gesteld door partijgenoot Shaheen Elhage. ,,Met deze digitale aansluiting hebben landgenoten toegang tot meer dan 30.000 digitale producten. Ook wordt met de Koninklijke Bibliotheek overlegd over de mogelijkheid om educatief materiaal voor scholen beschikbaar te stellen en om op de lange termijn in deze samenwerking nog meer te kunnen voldoen aan de visie die de Nationale Bibliotheek wil uitdragen namelijk ‘lifelong learning’”, aldus de minister.

In het kader van de coronacrisis heeft de BNK al 27.000 boeken en 2.000 luisterboeken online beschikbaar gesteld. Gevraagd naar de nieuwe directeur van BNK antwoordt de minister zonder namen te noemen dat er een akkoord is over een nieuwe directeur. Het gaat om een persoon die ruime ervaring heeft in de Antillen, de Caribische regio en in Den Haag. Rhuggenaath: ,,Daarmee hoop ik dat deze persoon de behoefte aan samenwerking van de BNK met verschillende buitenlandse partners kan vervullen. De nieuwe directeur is gekozen op basis van zijn of haar capaciteiten om ruimte te geven aan het managementteam in de bibliotheek om de perspectieven en kennis in praktijk te brengen.” Uit de gegevens van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) blijkt inderdaad dat er een akkoord is over een directeur, maar wordt in het advies de naam doorgehaald omdat SBTNO van mening is dat eerst de statutenwijziging moet worden doorgevoerd. Deze wijziging is daarna, eind juli, door SBTNO goedgekeurd.
Binnen de bibliotheek is op dit moment een reorganisatie gaande. Zo wordt de dienstverlening gemoderniseerd, worden catalogussen gedigitaliseerd en de organisatie geherstructureerd, zo laat de minister nog weten.
Volgens het register van de Kamer van Koophandel (KvK) is de voorzitter Kamir López, de secretaris Kenrick Martis, de penningmeester Mylady Carti-Bernabela en de commissaris Nadine van Delden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.