CMC handelt met tarifering ‘in lijn met internationale praktijk’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Invoering van tarieven voor ‘externe’ medisch specialisten, zoals Curaçao Medical Center (CMC) wil, is in lijn met de internationale praktijk.

specialist cmcEn bovenal noodzakelijk voor de bekostiging en het onderhoud van de faciliteiten van het CMC.

Dat stelt de waarnemend-algemeen directeur Gilbert Martina. Deze faciliteiten stellen de toegelaten medisch specialisten in staat de beste zorg aan (hun) patiënten te leveren. Dat deze kosten niet volledig worden gedragen door CMC, maar dat de specialisten die niet in dienst zijn van het ziekenhuis in deze kosten delen, is daarmee volgens hem ‘alleszins redelijk’.

Echt verrast kunnen de leden van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) volgens Martina niet zijn. Een jaar geleden, in november 2019, en later nogmaals in april 2020, is aan VMSC toegelicht dat invoering van tarieven eraan zat te komen.

Bovendien, zo verneemt het Antilliaans Dagblad, werd al in 2015 geadviseerd dit ook al toe te passen bij het toenmalige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Het advies was afkomstig van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van Usona, maar het lukte de opeenvolgende directies van Sehos niet om het door te drukken. (Zie kader ‘Medische werkplaats’.)

Hadden VMSC en de individuele leden eerst tot 15 november om te reageren op het voorstel van CMC, inmiddels heeft de raad van bestuur (RvB) iets meer tijd gegeven. Namelijk tot 25 november. Bij het ziekenhuis CMC zijn ongeveer 30 ‘externe’ specialisten toegelaten en zijn er op dit moment 74 specialisten in loondienst. Die laatsten hebben zich verenigd in Vereniging Medische Professionals in Loondienst Curaçao (oftewel VMPiLC).

Wat betreft het concept Algemene Toelatingsvoorwaarden meent de directie dat VMSC voldoende tijd heeft om commentaar te geven. Als dit echter niet op tijd gebeurt, zal dit worden opgevat als een weigering om commentaar te leveren. In dat geval gaat het ziekenhuis over tot vaststelling zonder input van VMSC.

Bij de tarifering gaat het om het gebruik van faciliteiten, waaronder administratieve ondersteuning, personeel, apparatuur en praktijkruimte. Het CMC was aanvankelijk voornemens de vergoeding met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te introduceren, maar heeft - gezien de opstartfase, de Covid-19-pandemie en uit redelijkheid - besloten de datum te verschuiven naar 1 januari 2021.

Het gaat om vergoedingen die toegelaten medisch specialisten betalen; niet de specialisten die in dienst zijn van het CMC. In dat verband wijst de directie erop dat ‘indiensttreding op basis van een arbeidsovereenkomst nog altijd bespreekbaar is’.

Het CMC streeft ernaar de Algemene Toelatingsvoorwaarden per 30 november vast te stellen. De door CMC getekende toelatingsbrieven zullen dan worden aangeboden aan alle medische specialisten die op dit moment nog op basis van een overbruggingsafspraak in het ziekenhuis werkzaam zijn. De toelatingsbrief is in dat geval van HNO Transitie en Exploitatie nv, handelend onder de naam CMC Exploitatie.

Het schrijven van het ziekenhuis aan de VMSC is niet alleen getekend door waarnemend RvB-voorzitter Martina, maar ook door medisch directeur Ingemar Merkies en directeur bedrijfsvoering Karina Lombardi-De Freitas Bras.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).