‘Als enige aan tafel als beoogd operator tankfarm Bonaire’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Kralendijk - Door de cruciale rol die Curoil speelt in de energieketen van Bonaire, zit Curoil ‘als enige partij aan tafel als beoogde operator van de te bouwen tankfarm op Bonaire’.
curoilZo laat de overheidsbrandstofleverancier en -distributeur desgevraagd weten aan het Antilliaans Dagblad. ,,Het is dan ook in dit kader dat Curoil financiering voor dit project heeft veiliggesteld.” Deze krant berichtte dat onlangs 137 miljoen gulden financiering is aangetrokken, onder meer voor investeringen op Bonaire.
De afgelopen dagen is veelvuldig bericht over de brandstofopslag op Bonaire. De nieuwe opslag is nodig door de slechte staat waarin de installaties van olieterminal Bopec (Bonaire Petroleum Corporation van PdVSA uit buurland Venezuela) verkeren, die al jaren als onveilig worden beoordeeld. Daardoor kan de energie- en watervoorziening op Bonaire in gevaar komen. Ook de luchtvaart en het wegverkeer hebben de brandstoffen nodig.
De Nederlandse minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) heeft het heft in eigen handen genomen en richt Bonaire Brandstof Terminals bv op. Daarmee moet de leveringszekerheid van brandstof worden gegarandeerd.
,,Zoals aangegeven in de brief van de minister van EZK, is de situatie rond de brandstofvoorziening op Bonaire met name ontstaan in verband met de omstandigheden rond Bopec”, antwoordt Curoil op vragen van deze krant.
,,Curoil speelt al meer dan 20 jaar een centrale rol in de brandstofvoorziening op Bonaire. Het is juist omdat Curoil haar verantwoordelijkheid draagt, dat Curoil het voortouw heeft genomen in het aanvragen van een licentie om brandstof van Bopec te kunnen blijven afnemen op het moment dat Bopec, als dochteronderneming van PdVSA, ook onder sancties van de Verenigde Staten is komen te vallen.”
Door het verkrijgen van deze licentie, zo legt Curoil verder uit, was het mogelijk om brandstof te kunnen afnemen van Bopec en zo de brandstoflevering aan de Bonairiaanse elektriciteitscentrale, voor zover de duur van de licentie dat heeft toegelaten, veilig te stellen.
,,Voordat de licentie afliep, heeft Curoil samen met EZK een noodplan opgezet en dit wordt thans uitgevoerd. Het houdt in dat benodigde brandstof voor de productie van water en elektriciteit door Curoil Curaçao wordt aangeleverd en door middel van trucks aan ContourGlobal wordt geleverd.”
Voor de terminal wordt door Nederland 30 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan wordt 20 miljoen vreemd vermogen aangetrokken. De Staat steekt er zelf 10,1 miljoen euro in. In 2018 was er al 5 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de nieuwe opslagvoorziening en daar komt dus nu 5,1 miljoen euro bovenop. EZK is nu verantwoordelijk voor het totale bedrag.
Op dit moment wordt de brandstoflevering dus via noodmaatregelen gegarandeerd. Er rijden dieseltrucks en pontons bij de steiger bij het vliegveld kunnen als alternatieve opslag worden ingezet. Voor de lange termijn is dat geen oplossing, aldus minister Wiebes. Daarom werd besloten een nieuwe opslag te bouwen. Wegens het gebrek aan te verwachten rendement lukt het niet dit op de markt te financieren. ,,Overheidsinterventie is daarom nodig”, legt de bewindsman uit. Begin 2021 moet er duidelijkheid zijn over de 20 miljoen euro aan vreemd vermogen. Mocht dat niet lukken, dan zal EZK de eigen bijdrage verhogen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).