Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beachclubs hebben overleg gevoerd met de verschillende beleidsmakers over hoe om te gaan met drukke stranden waarbij soms veel bezoekers komen en de coronaregels moeilijk te handhaven zijn.

coronaregelsstranden,,Tijdens het overleg is benadrukt dat stranden zich ook aan alle regels moeten houden en dat er opgetreden zal worden indien deze overtreden worden. Maar er is ook duidelijkheid verschaft over toegestane aantallen bezoekers en mogelijke toepassingen zoals het inzetten van crowd-managers. Er is afgesproken gezamenlijk te werken aan toepassing en handhaving, waarbij de horeca zich houdt aan de regels en de controles op een vriendelijkere manier zullen verlopen om toeristen niet af te schrikken”, zo wordt verslag gedaan door de Curaçao Restaurant Association (CRA). Het overleg was samen met de inspecteur van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), Ronnie Cornelis, Imro Zwerver van het Korps Politie Curaçao (KPC), Juff Emelina van de Unit Bijzondere wetten (UBW) en Zeno Circkens, voorzitter van de CRA.
Voor restaurants geldt een maximum van 50 procent van de capaciteit met een maximum van 50 personen. Maar, zo wordt aangevoerd: ,,Voor stranden geldt dat maximum van 50 personen niet, gezien de grootte van de oppervlakte. Daar zal vooral gekeken worden naar social distancing onderling en dat er zich geen groepen vormen die groter zijn dan 25 personen. De overheid zal crowd-managers inzetten om social distancing te kunnen waarborgen. Er is verder afgesproken een campagne te starten om mensen nog meer duidelijk te maken dat het ook de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf is om zich aan de regels te houden”, aldus het verslag.
Beachclub en restaurants hebben aangegeven de controles te begrijpen maar geven aan dat de impact van de controles soms te ingrijpend zijn. Het aantal controleurs is vaak groot en daarbij zijn de uniformen en bewapening intimiderend. CRA: ,,Vanuit het KPC wordt nu nagegaan of daar iets aan gedaan kan worden. De komende maanden zullen de controles geïntensiveerd worden waarbij ook gecontroleerd wordt op groepen die zich buiten horecagelegenheden bevinden. Zij zullen individueel aangesproken worden maar ook de eigenaar van de gelegenheid dient ervoor te zorgen dat de mogelijkheid van rondhangen tot een minimum beperkt wordt.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).