Gradus over akkoord met Nederland: Het komt nu aan op de uitvoering

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Natuurlijk is het een groot goed dat er mogelijkheden zijn om de ergste noden op korte termijn te lenigen, maar feitelijk zijn het - grote - pleisters die tijdelijk geplakt moeten worden”, zegt voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) over de Nederlandse liquiditeitssteun aan Curaçao.

gradusMaar, betoogt ook hij, het is niet genoeg. Er is veel méér nodig. ,,Voor de toekomst is essentieel dat de onderliggende problemen worden aangepakt en er toegewerkt wordt naar daadwerkelijk duurzame en houdbare overheidsfinanciën. Het akkoord met Nederland biedt Curaçao een kans om dit doel werkelijk te realiseren. Deze kans moet nu wel benut worden: het komt nu aan op daadwerkelijke uitvoering.”
In de laatste week van oktober 2020 heeft het Cft gesprekken gevoerd met de bestuurders van de landen en relevante instanties, zoals het traditiegetrouw enkele keren per jaar doet tijdens zijn collegereizen. Dit keer werd de collegereis vervangen door een virtuele versie, nu het reguliere bezoek aan de eilanden als gevolg van de reisbeperkingen geen doorgang kon vinden.

Curaçao en Nederland stonden op het moment van de reis op het punt het akkoord te ondertekenen. Met dit akkoord gaat een nieuwe fase in gericht op het herstellen en versterken van de economie. Wat houdt deze fase in? Voorzitter Gradus van het Cft licht dat tegenover het Antilliaans Dagblad toe.
,,Laten we als eerste de gevolgen van de Covid-pandemie bespreken. Nederland heeft tot nu toe liquiditeitssteun verstrekt voor de begrotingstekorten die zijn ontstaan door tegenvallende inkomsten en extra Covid-gerelateerde uitgaven, waaronder de uitgaven voor de loonkostensubsidie.” Hij noemt dit ‘grote pleisters’. Er moet echter meer gebeuren.
Het pad dat bewandeld moet worden om tot duurzame en houdbare overheidsfinanciën te komen, is volgens de Cft-voorzitter ‘welbekend’. ,,Enerzijds zijn aanvullende inkomsten nodig. Dit kan bijvoorbeeld door het aanboren van nieuwe verdienmodellen naast het toerisme, het wegnemen van red tape, het moderniseren van de arbeidsmarkt, het herzien van het belastingstelsel en het verbeteren van de effectiviteit van de belastingorganisatie.”

Anderzijds zullen óók de uitgaven van het overheidsapparaat aanzienlijk en structureel gereduceerd moeten worden, zegt hij. ,,Dat is geen gemakkelijke boodschap, maar wel één die nodig is. Het begint al met de uitvoering van de afgesproken versobering van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en de regeling voor Vervroegde Vrijwillige Uittreding (VVU). Het Cft wil graag weten hoe het daarmee staat. Daarnaast is afgesproken dat het Cft over enkele weken, namelijk eind november, informatie ontvangt over de VVU-regeling en de plannen voor modernisering van het ambtelijk apparaat.”

‘NOW-regeling kan niet voor lange tijd’

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).