Jesus-Leito: Cijntje speelde rol bij illegale constructie 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Melvin Cijntje - ambtenaar bij de dienst Openbare Werken, voormalig Statenlid namens Pueblo Soberano en tegenwoordig lid van Movementu Progresivo - is door de minister op non-actief geplaatst voor zijn rol bij de naar nu blijkt illegale bouw van de rolstoelhelling bij het populaire strand Playa Kenepa Grandi. De bouw is ondertussen stilgelegd.

rolstoelopgang Grote KnipIn een brief gedateerd 6 november 2020, van afgelopen vrijdag dus, geeft de minister Cijntje te kennen dat hij ‘met ingang van heden’ wordt geschorst. Aanleiding hiervoor is de rol die Cijntje zou hebben gespeeld bij de constructie van de rolstoelhelling te Grote Knip. Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) schrijft dat de bouw illegaal is en zonder bouwvergunning wordt uitgevoerd. ,,Uit de beschikbare informatie lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat er door u en/of uw ondergeschikte de indruk zou zijn gewekt dat de helling de goedkeuring van de minister zou dragen en dat u de minister in deze bevoegdelijk zou vertegenwoordigen”, zo schrijft de bewindsvrouw, die vrijdag op Radio Paradise al aangaf ‘nu van alle kanten te worden aangevallen’, maar zelf van niets te weten en dus ‘dingen moet gaan uitzoeken’.

Ook in haar brief aan Cijntje schrijft Jesus-Leito dat er nu onderzoek moet worden verricht om na te gaan wat er precies is gebeurd en hoe het proces dat tot de constructie heeft geleid, precies is verlopen. ,,In het belang van het te verrichten feitenonderzoek wordt het van cruciaal belang geacht dat u tijdens het onderzoek niet aanwezig bent. Het onderzoek zal naar inschatting een termijn van ongeveer vier weken in beslag gaan nemen.”

De VVRP-minister stelt tot slot dat ze zich het recht behoudt om, indien blijkt dat het onderzoek meer tijd in beslag zal nemen, de termijn van de toegangsontzegging van Cijntje te verlengen. De OW-ambtenaar dient gedurende zijn schorsing alle sleutels en ter beschikking gestelde laptops of andere spullen bij de directeur van OW in te leveren.

Vorige week rezen vanuit de gemeenschap verschillende boze kreten over de bouw van de rolstoelhelling bij Playa Kenepa Grandi. Ook partijgenoot van Jesus-Leito, Statenlid Gisette Seferina stelde zich kritisch op naar de bewindsvrouw en vroeg zich af hoe het proces voor de constructie heeft plaatsgevonden. Een constructie waarbij volgens de parlementariër alle geldende regels voor wat betreft milieu in de wind zijn geslagen.

Ook hebben boze burgers een petitie opgezet om de regering te dwingen de constructie stop te zetten. Deze petitie is inmiddels ruim 4.000 keer getekend.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.