Na politiek akkoord, nu ook instemming Staten nodig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 zal donderdag besproken worden in een centrale commissievergadering van de Staten.


arbeidsvoorwHet gaat om wetgeving rond het niet toekennen van vakantie-uitkering en de inkorting op vakantie-uren vanaf 1 juli 2020 en het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging vanaf 1 januari 2021; en heeft onder andere te maken met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun voor de begroting.
Hierover is er politiek akkoord en daarom kan Curaçao rekenen op financiële steun, maar de wetgeving moet nog wel in de Staten behandeld en na deze vergadering in een openbare vergadering aangenomen worden.
In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wet wordt uitgelegd dat al in 2019 middels het Groeiakkoord de ‘nullijn ambtenaren en trendvolgers’, oftewel het bevriezen van de bezoldigingen, was afgesproken voor de periode 2020-2023 om zo de overheidsuitgaven terug te dringen en de overheidsinkomsten te verhogen en aan de begrotingsnormen te kunnen voldoen.
Dit geldt ook voor de lumpsum van 3 procent voor ambtenaren die al in de hoogste salarisschaal zitten. Uitgelegd wordt dat daarbovenop de coronacrisis is gekomen en de regering genoodzaakt was de hulp in te roepen van Nederland. Deze hulp is onder voorwaarden toegezegd. Een van die voorwaarden is het doorvoeren van wat al in het Groeiakkoord was afgesproken. En daar is aan toegevoegd het korten van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren en werknemers.
In de MvT wordt ingegaan op het voorgestelde scenario voor deze korting van 12,5 procent en aangegeven dat met het voorstel het basissalaris niet aangetast wordt. Het College financieel toezicht (Cft) heeft hiermee ingestemd en verklaard dat de berekeningen niet op percentage gebaseerd dienen te zijn, maar op de waarde (som) van het totaal van arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaar en het onderwijzend personeel.
,,De door het Cft aangegeven en geaccepteerde berekening is als volgt: De waarde (som) van de totale arbeidsvoorwaarden is 289,9 miljoen gulden. Het betreft de kostensoorten salarissen en kindertoelage. De berekening is geschied op basis van de realisatiecijfers van het dienstjaar 2019 en de eerste zeven maanden van het jaar 2020. De besparing voor het gehele jaar is 36,2 miljoen gulden, zijnde 12,5 procent van 289,9 miljoen gulden. De besparing voor het halve jaar 2020 is dan 18,1 miljoen gulden.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).