RdK probeert na SPS Drilling te werken met broker

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) wil de leegstaande tanks bij Bullenbaai, met een capaciteit van 5,8 miljoen vaten, via een tussenpersoon (broker) proberen aan te bieden voor olieopslag.

F01 Nwe strategie Bullenbaai DushiMaar tegelijkertijd rijst de vraag of dit nog nodig is, mocht het over vier maanden, februari volgend jaar, al lukken een contract te tekenen met een overnamekandidaat voor de raffinaderij en Bullenbaai. Daarnaast is het zo dat de inkomsten wel een prettige bijkomstigheid zijn, maar niet dringend noodzakelijk om het personeel uit te kunnen betalen.

Dit is in een notendop wat naar voren werd gebracht door RdK-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy. Het contract met SPS Drilling E&P is onlangs door het petrochemische bedrijf opgezegd. De Lannoy legt uit waarom dit is gebeurd en welke andere mogelijkheden er zijn. ,,Met SPS Drilling was een contract afgesproken met een vaste prijs. Maar de olie- en opslagprijzen fluctueren enorm, waardoor deze afgesproken prijs niet gunstig was voor het bedrijf. SPS Drilling zegde daarom de gemaakte afspraken af. Nu zijn wij weer vrij om opnieuw de boer op te gaan en internationaal te zoeken naar kandidaten die van onze opslag gebruik willen maken.”

Dat wordt nu gedaan via een ander systeem, zo legt de directeur uit, namelijk via een tussenpersoon. De Lannoy: ,,We bieden onze capaciteit van 5,8 miljoen vaten internationaal aan waarna een broker ons aanbod koppelt aan de vraag. Degene die wil opslaan reserveert de capaciteit hiervoor en daarvoor wordt een spot-contract gemaakt. Dit is een contract voor het kopen of verkopen van een grondstof voor onmiddellijke afwikkeling op de spotdatum. De afwikkelingsprijs wordt spotprijs genoemd. De broker krijgt daarover een marge en wij krijgen inkomsten voor de dienstverlening van opslag, maar ook de daaraan verbonden veiligheidseisen. Dit kan resulteren in niet één contract, maar misschien wel vijf.”

Er is overigens nog geen broker gekozen en het hele plan moet nog voorgelegd worden aan de Raad van Commissarissen (RvC), legt De Lannoy uit. ,,We moeten bespreken of het wel de moeite waard is voor vier maanden, mocht het lukken in februari een contract te tekenen met een overnamekandidaat voor de raffinaderij en Bullenbaai”, zegt de RdK-directeur. Daar komt bij, zo licht hij toe, dat RdK eigenaar is geworden van de zogenoemde ‘tank bottom’, dit is wat er na het leegpompen van een tank als restproduct overblijft. Deze bodems hebben nog 34.000 vaten aan olieproduct opgeleverd, waarmee 2,2 miljoen gulden is verdiend. Daarnaast is er nog een inventaris waarop door RdK beslag is gelegd. Deze inventaris aan olieproducten kan nog eens een bedrag van 22 miljoen dollar opleveren. ,,Met dit geld kunnen de werknemers uitbetaald blijven worden. Daarom is het geld uit opslag uiteraard welkom maar niet heel noodzakelijk. Volgende week wordt in samenspraak met de RvC bepaald wat we gaan doen”, aldus De Lannoy.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).