Vergrijzing maakt nieuwe aanwas jonge lokale medici noodzakelijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Geneeskundestudenten van de Caribische eilanden zouden, net als in het verleden, een uitzondering moeten krijgen op de centrale loting die nu voor de studie opnieuw geïntroduceerd lijkt te worden.


studentenDat wordt bepleit door Lung Jeung, arts in opleiding tot specialist (anios) neurochirurgie bij het Radboud UMC en lid van de Asosiashon Médiko di Antias (AMA) en AMA-lid Tishelle Daniel, Jamiu Busari (kinderarts Aruba) en Ashley Duits (Immunoloog Curaçao). Dit staat in een artikel in het digitale tijdschrift Medisch Contact.
Belangrijkste doel voor dit pleidooi is om de vergrijzing onder medici op de eilanden tegen te gaan. ,,De artsenpopulatie op de eilanden is aan het vergrijzen en vervanging is dringend nodig. Op Curaçao is het zo dat binnen vijf jaar de helft van de huidige artsen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt”, zo wordt aangevoerd. En verder: ,,Vervanging gebeurt momenteel vaak door Europese Nederlanders en artsen uit de regio met weinig binding met de eilanden en hun bewoners, en dus nauwelijks door artsen die afkomstig zijn uit dit deel van het Koninkrijk, terwijl de kans dat zij op de eilanden blijven groter is. Deze artsen zijn nodig om de continuïteit van zorg op de eilanden te waarborgen. Ook is het voor Nederland van belang dat St. Maarten goede zorg kan blijven leveren aan de nabijgelegen bijzondere gemeenten van Nederland, Saba en Sint Eustatius.”
Nadat de Tweede Kamer in februari besloot het lotingsysteem weer op te tuigen, is een eventuele terugkeer van de ministerplaatsen (speciale plekken gereserveerd bij Nederlandse numerus-fixusopleidingen zoals geneeskunde) niet aan de orde geweest. De auteurs: ,,Dat moet wel gebeuren. De aspirant-studenten op de eilanden hebben de afgelopen jaren nadelige gevolgen ondervonden van de gehanteerde selectieprocedure en mogen niet nogmaals vergeten worden. De ministers van Onderwijs en Gezondheidzorg van de eilanden moeten zich hier in politiek Den Haag hard voor maken.”
Uitgelegd wordt dat voorheen aspirant-studenten afkomstig van de eilanden toegelaten werden tot de opleidingen geneeskunde via de 8-plus-regeling (vanaf 1999 ingevoerd waarbij iedereen met gemiddeld een acht of hoger op het eindexamen rechtstreeks toegang kreeg tot de geneeskundeopleiding) of via zogenaamde ministerplaatsen. ,,Aspirant-studenten konden, naast de centrale loting in Nederland, meedoen aan de loting op het beperkte aantal ministerplaatsen (23 plekken). In opzet was dit systeem gelijk aan de gewogen loting in Nederland. Sinds 2017 is ook deze regeling samen met de centrale loting afgeschaft. Slechts twee aspirant-studenten uit Curaçao werden het jaar daarop toegelaten tot de studie geneeskunde in Nederland”, zo wordt uit de doeken gedaan. Na protest van de eilanden werd aan het uiteindelijke wetsvoorstel een bepaling toegevoegd die aan de universiteiten de opdracht geeft om in hun matching- en selectieprocedures rekening te houden met aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. De schrijvers: ,,Zo zouden ze hun toelatingstoetsen digitaal moeten kunnen afnemen en zouden hun interviews via videoconferenties moeten kunnen verlopen. Gelukkig zijn er universiteiten die de aspirant-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk deels (financieel) tegemoetkomen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).