Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) kan niet akkoord gaan met een wetsvoorstel van onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes om tafels, stoelen en verlichting toe te staan bij standplaatsen van ‘trùk’i pan’ en adviseert hem het initiatiefontwerp te heroverwegen.

F05 Truki Pan voorstel afgeschoten OPTIn een wijzigingsvoorstel op de Landsverordening openbare orde (Lvoo) motiveert Calmes dat de trùk’i pan ‘een grote attractie is voor de toerisme-industrie’ en dat het toeristenbureau CTB hier zelfs het eiland mee promoot in New York.

Ondanks het feit dat hij aanvoert dat na 23.00 uur geen andere horecagelegenheden etenswaren aanbieden of überhaupt over een vergunning beschikken om open te blijven, stelt de RvA hiertegenover dat er in de Lvoo juist een verbod is op het plaatsen van tafels, stoelen en verlichting omdat de Trùk’i pan anders concurreert met restaurants. Terwijl restaurants, in tegenstelling de mobiele snacks, behalve aan vergunningsrechten zich ook aan allerlei andere voorschriften moeten houden in het belang van de volksgezondheid, zoals geneeskundige keuring van het bedienend personeel en afzonderlijke toiletten voor dames en heren. Ook heeft de regering verboden terrassen, stoelen, tafels en verlichting te plaatsen om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord.

De raad mist onderbouwend onderzoek naar de bewering van de initiatiefnemer dat het plaatsen van meubilair tot nu toe niet heeft geleid tot verstoring van de openbare orde of oneerlijke concurrentie.

De RvA concludeert uiteindelijk: ,,Naar het oordeel van de raad dient met het initiatiefontwerp beoogde doel in overeenstemming te zijn met bovengenoemde belangen die de wetgever met de Lvoo wenst te beschermen. De raad meent dat in ieder geval het plaatsen van tafels, stoepen, banken bij het innemen van een standplaats een uitnodiging is voor het publiek voor lang verblijf. Een lang verblijf van klanten bij een dergelijke standplaats verdraagt zich naar het oordeel van de raad niet met de aard van de standplaatsvergunning die de wetgever in het belang van de openbare orde beoogt te beschermen.”

Daar komt bij dat de RvA geen inbreng ziet van de beleidsverantwoordelijke ministeries zoals die van Economische Ontwikkeling (MEO) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). De raad vindt dat de kwaliteit van het ontwerp erbij gebaat is als genoemde ministeries aangeven hoe zij aankijken tegen het voorstel.

Tot slot beklaagt de RvA zich erover dat het ontwerp sociaaleconomische gevolgen kan hebben, maar dat er geen oordeel is gevraagd van de Sociaal-Economische Raad (SER).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).