Inspecteur Geneesmiddelen verdenkt regering van dubbele agenda

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Parttime en invallend Inspecteur Geneesmiddelen, Peter Fontilus (van huis uit maar niet meer praktiserend apotheker) suggereert dat de regering in de discussie rond de geneesmiddelenvoorziening een dubbele agenda heeft.

svbIn een brandbrief aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Zita Jesus-Leito (PAR), eindigt hij zijn schrijven met de opmerking dat het misschien de bedoeling is van de regering om de sector geneesmiddelengroothandel te elimineren en over te stappen op een door de overheid (Sociale Verzekeringsbank, SVB) gerunde inkoopcentrale, én om het aantal apotheken terug te brengen tot een aantal van vier apotheken verspreid over het eiland.
Als dit zo is, zo stelt de inspecteur, ‘dan moet dat eerlijk op tafel gelegd worden en kan er gediscussieerd worden over deugdelijke afbouw en afvloeiing van een paar honderd man personeel en kan rekening worden gehouden met minder opbrengsten en winst- en loonbelasting en sociale premies’.
Hij komt tot deze slotsom nadat hij uitvoerig ingaat op ‘de dreigende ineenstorting van de geneesmiddelenvoorziening op Curaçao’. Hij waarschuwt de minister omdat ‘het zijn professionele en burgerplicht’ is. Fontilus verwijst naar de ‘heilige bijbel’ die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebuikt wordt, namelijk het rapport van de ‘Taskforce marktordening financiering zorgsector’, onder voorzitterschap van Caryl Monte. ,,De commissie Monte heeft min of meer arbitrair bepaald dat er jaarlijks makkelijk 35 miljoen gulden bespaard kan worden door onder andere het voorschrijven van generieke geneesmiddelen sterk te bevorderen en de door de groothandel te ‘verdienen’ mark-up voor generieke middelen vast te stellen op 20 procent en die voor merkpreparaten op 10 procent. Dit laatste is vastgesteld zonder de sector naar behoren te horen en te betrekken”, aldus de inspecteur. Hij stelt vast dat vanuit de GMN-minister de indruk wordt gewekt dat er nog overleg mogelijk is, maar het Ministerieel Besluit (MB) van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is ‘zonder pardon geïmplementeerd’. Fontilus: ,,Hierbij is geheel voorbij gegaan aan een door de Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten (VIPP) voorgesteld alternatief, dat mogelijk zelfs een grotere besparing zou kunnen hebben opgeleverd.” Gevolg is dat de importeurs in financiële problemen komen en dit afwentelen op de apotheken.

De inspecteur heeft twee keer bij de besprekingen gezeten, maar volgens hem zit het muurvast: ,,SVB zegt zelf ook geen kant op te kunnen vanwege bij hen dreigende tekorten. MEO zegt ‘wet is wet’ en ‘wij handhaven’.”
VIPP eist snellere betaling van de apotheken en de apotheken willen dan ook sneller vergoed worden door de SVB. ,,De SVB heeft in vergadering verklaard hier niet aan te kunnen voldoen”, zo stelt Fontilus. ,,Het gevolg zal zijn dat apotheken in gebreke zullen raken ten opzichte van de geneesmiddelen-groothandelaren en het uiteindelijke gevolg zal zijn dat patiënten of cash moeten gaan betalen voor hun geneesmiddelen en dit later zelf bij de SVB moeten gaan terughalen, of dat patiënten zonder hun geneesmiddelen komen te zitten”, zo stelt de inspecteur vast. Hij concludeert dan ook: ,,De farmaceutische voorziening van de gehele bevolking dreigt hiermee volledig door de bodem te zakken. Er komt een moment dat niet meer de zekerheid kan worden gegeven dat onze patiënten de zorg kunnen of zullen krijgen die zij verdienen en nodig hebben.”

Minister voert nog overleg..

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).